загрузка...
загрузка...
На головну

Економічне зростання національної економіки і способи його вимірювання

Метою уряду будь-якого державиє обеспеченіеекономіческого зростання.Економічне зростання - Це регулярне, стійке розширення господарської системи, яке виявляється у збільшенні застосованого суспільної праці і виробленого продукту (товарів і послуг). Економічне зростання може виражатися в збільшенні витратних факторів виробництва (капітал, робоча сила, енергія), приріст виробничих ресурсів, так і в підвищенні продуктивності ресурсів завдяки науково-технічному прогресу. Вимірювання економічного зростання проводиться за наступними показниками:

- Темп економічного зростання, який дорівнює відношенню ВВП поточного року до ВВП базового року і обчислюється у відсотках;

- ВВП на душу населення,

- Виробництво основних видів продукції на душу населення;

- Якість життя населення (середня тривалість життя, рівень освіти, середня тривалість робочого дня, забезпеченість житлом);

- Індекс людського розвитку, який вимірюється індексами ВВП на душу населення, освітнього рівня і середньої тривалості життя ,.

фактори економічного зростання поділяються на: 1) фактори пропозиції, 2) фактори попиту, 3) фактори розподілу,
 4) соціокультурні та інституційні чинники.

До факторів пропозиції відносяться:

- Кількість і якість використовуваних природних і трудових ресурсів;

- Обсяг основного капіталу країни, рівень технології виробництва.

фактори попиту оцінюються по тому, як економіка країни може забезпечити попит на зростаючий обсяг ресурсів, інвестицій, товарів і послуг. Макроекономічне середовище повинна забезпечити рівень сукупних витрат.

фактори розподілу оцінюються по ефективності розподілу доходів, що визначається податковою політикою держави, державними соціальними програмами, соціальною політикою уряду.

соціокультурніи інституційні фактори, що впливають на економічне зростання, важко піддаються кількісній оцінці, проте враховується, що позитивний вплив надає сприятливе соціальне, культурне і політичне атмосфера. Необхідно підтримувати повагу до діячів науки і бізнесу як престижним видам діяльності, що приносить користь суспільству. Важливо формування позитивного ставлення до праці.

У довгостроковому періоді економічне зростання залежить також від рівня політичної демократії в країні, впорядкованості відносин власності, конкурентного середовища. Історичний досвід свідчить, що демократичні країни розвиваються швидше, ніж країни з тоталітарними режимами.

Найважливішим фактором підвищення сукупної продуктивності є якість освіти і накопичення людського капіталу.

Способи прогнозування розвитку національної економіки. «-- попередня | наступна --» Стратегія економічного зростання країни. Роль держави в стимулюванні економічного зростання
загрузка...
© om.net.ua