загрузка...
загрузка...
На головну

Конкурентоспроможність національної економіки

конкурентоспроможністькраїни - це її здатність створювати внутрішні та зовнішні умови, які дозволяють національному бізнесу виробляти товари і послуги, що витримують конкуренцію на міжнародних ринках, а її населенню дозволяють стабільно підвищувати доходи і якість життя, це здатність країни до сталому економічному зростанню.

Міжнародний інститут розвитку менеджменту (м Лозанна, Швейцарія) так визначає складові конкурентоспроможності: стабільне законодавство, гнучка структура економіки, інвестиції в інфраструктуру, стимулювання приватних заощаджень і внутрішніх інвестицій, агресивний експорт і привабливість внутрішнього ринку, якість і прозорість адміністрування, взаємозалежність зарплати і податків , скорочення розриву між мінімальною і максимальною доходами, баланс переваг глобалізації економіки та національних особливостей.

Всесвітній економічний форум (м Давос, Швейцарія) визначає індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК), який ранжує країни згідно 12 напрямками:

1) інститути - ефективність державних, громадських, приватних установ;

2) інфраструктура;

3) макроекономічна стабільність;

4) охорону здоров'я;

5) вища освіта - якість, доступність послуг;

6) ефективність товарного ринку - рівень, конкурентність, швидкість змін до потреб споживачів;

7) ефективність ринку праці - здатність робочої сили перетікати з однієї сфери в іншу;

8) розвиненість фінансового ринку;

9) технологічна готовність;

10) розміри ринку;

11) рівень розвитку бізнесу - складність проведення операцій і здійснення стратегій фірм;

12) інновації - здатність до створення технологічних інновацій.

Результати країни за цими 12 показниками ІГК групують для характеристики трьох типів економіки країн: складові 1-4 характеризують факторно-орієнтовані економіки; 5-10 - орієнтовані на ефективність; 11-12 - інноваційно-орієнтовані економіки.

У 2013 році в рейтингу ІГК Україна зайняла 84 місце з 148 країн, що свідчить про невисоку конкурентоспроможності національної економіки.

З метою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України слід зробити перетворення, давно відомі розвиненим країнам, а саме: досягти політичної та економічної стабільності, знизити рівень корупції, створити дієву судову владу, підвищити рівень довіри населення до державних і міжнародних фінансових інституціях, сприяти розвитку людського потенціалу. Важливо використовувати вже існуючі національні конкурентні переваги України: деякі високорозвинені галузі (суднобудування, авіабудування, ракетна техніка створення програмного забезпечення, виробництво військової техніки і зброї), досить високий рівень освіченості населення, сприятливі умови для сільського господарства.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте види структури національної економіки.

2. Які основні напрямки структурної перебудови в Україні?

3. Які напрямки структурної перебудови в Вашій країні?

4. Як розраховується індекс глобальної конкурентоспроможності країни?

Тема 11. ПРОГРАМУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

11.1. Програмування соціально-економічного розвитку країни та види державних програм

11.2. Способи прогнозування розвитку національної економіки

Напрямки структурної перебудови національної економіки «-- попередня | наступна --» Програмування соціально-економічного розвитку країни та види державних програм.
загрузка...
© om.net.ua