загрузка...
загрузка...
На головну

Організація фінансової інфраструктури

У національній економіці для фінансового забезпечення роботи ринку існує безліч інфраструктурних елементів, які перераховані в таблиці 7.1.


Таблиця 7.1 - Елементи фінансової інфраструктури

 - Міністерство фінансів - державна податкова адміністрація - державне казначейство - контрольно-ревізійна служба - рахункова палата - пенсійний фонд - фінансові служби підприємств і управлінських структур - дирекції фондів соціального страхування  - Державна комісія регулювання ринку фінансових послуг - Національний банк - комерційні банки - небанківські кредитні установи - страхові компанії - недержавні пенсійні фонди - лізингові компанії - факторингові компанії - інститути громадського інвестування

Найважливішим елементом фінансової інфраструктури є страхові компанії.

Страхова компанія - комерційна організація, що має на меті одержання прибутку від здійснення страхових операцій. Страхові компанії прагнуть залучити якомога більше клієнтів, між якими і розподіляють суми відшкодування збитків від непередбачених обставин (стихійні лиха, аварії, невиконання зобов'язань збанкрутілими контрагентами і т. Д.).

Державно-регуляторна інфраструктура складається зі служб зайнятості, бірж праці, органів державного оподаткування і митної служби.

Організація системи оподаткування має стимулюючий вплив на розвиток бізнесу.Податковий механізм включає сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням. Держава регулює податкове законодавство і містить державну податкову адміністрацію, яка в даний час в Україні поєднана з митною адміністрацією і займається стягненням податків і зборів, в тому числі митних.

Науково-дослідне и інформаційне забезпечення ринку здійснюють порівняно нові організації: консалтингові та аудиторські фірми.

Консалтингові фірми надають послуги господарюючим суб'єктам економіки по:

- Дослідження і прогнозування ринку;

- Оцінці умов здійснення експортно-імпортних операцій;

- Розробці маркетингових програм Вони можуть бути «агентами змін» на фірмах, які дають «рецепти» для «лікування хвороб» підприємств, здійснення змін в технологіях, ресурсах, структурі, культурі.

аудиторські фірми - Це висококваліфіковані незалежні організації, які за замовленням контролюють, аналізують фінансову діяльність підприємства. Вони здійснюють консультування з питань бухгалтерського обліку та контролю фінансової діяльності.

Інформаційні агентства та центри, рекламні агентства, навчальні заклади з вивчення ринку також активно сприяють цивілізованій роботі ринку.

Питання для самоконтролю

1. Які функції інфраструктури ринку?

2. Охарактеризуйте основні функції товарної біржі.

3. Скільки і яких бірж працює у Вашій країні?

4. Як розвинена система транспорту у Вашій країні?

Тема 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

8.1 Роль державного суверенітету в розвитку національної економіки

8.2 Форми і методи державного регулювання економіки

8.3 Принципи побудови та завдання системи державного управління

8.4 Система органів державного управління

Характеристика елементів ринкової інфраструктури «-- попередня | наступна --» Форми і методи державного регулювання економіки.
загрузка...
© om.net.ua