загрузка...
загрузка...
На головну

Особливості моделі розвитку економіки України

Найбільш відомі моделі національної економіки

Найбільш відомими є такі моделі національних економік:

1. Ліберальна (американська) модель, яка допускає різні форми приватної власності, заохочує діяльність підприємців. Завдання держави - створити ефективні правила економічної «гри», сприяти інноваційної діяльності. Багато коштів вкладається в освіту, науку. 75% національного багатства США створюється за рахунок людського капіталу. Підтримується лідерство на ринку науково-технологічних досліджень.

2. Регульована ринкова модель (західноєвропейська) характеризується ринковим лібералізмом в поєднанні з жорстким державним регулюванням економіки. Приклади: французький «деріжізм», англійський «тетчерізм». Держава визначає стратегію розвитку, впливає на ціни, мита, технічні норми, веде антимонопольну політику. До переваг даної моделі відноситься міжнародна інтеграція в європейській спільноті.

3. Соціально-орієнтована ринкова модель (різновид попередньої), модель Німеччини. Характерна соціальний захист населення, активне перерозподіл доходів, значні соціальні програми. Збільшується частка середнього класу.

4. Японська модель спирається на сильну структурну політику держави, використання національних традицій у менеджменті, дух сім'ї, об'єднання навколо «великого справи», концентрацію на актуальних проблемах. У 60-х роках в Японії використовувалася модель міжгалузевого балансу Василя Леонтьєва.

5. Олігархічна модель передбачає підпорядкування інтересів держави вигод фінансово-олігархічних груп (приклади -країни Латинської Америки).

6 Наздоганяльна модель ринкової економіки має на меті за короткий термін стати постіндустріальної на основі впровадження нових технологій, досягнень науки, формування національних кадрів (Китай, Тайвань, Гонконг, Південна Корея, Індія, Таїланд, Малайзія, В'єтнам). Характерно активне використання іноземного капіталу і технологій.

7. У соціально-ринкової економіки (шведська модель) - на перше місце виходять соціальні цілі.


Відповідно до класифікації Світового банку Україна належить до групи країн з перехідною економікою та рівнем доходу нижче
 середнього (до 3000 доларів на людину в рік).

перехідна економіка - Це особливий стан економічної системи на етапі її становлення та реформування. Основними чертаміпереходной економіки виступають нестабільність, альтернативний характер розвитку, суперечливість, історичність.

Кінцевою метою перехідних процесів в Україні є:

- Формування динамічної, самодостатньою, соціально орієнтованої моделі суспільства, керованої соціально відповідальним державою за підтримки всього громадянського суспільства.

- Досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання на базі ефективного використання економічних ресурсів суспільства.

Питання для самоконтролю

1. Який рівень доходів населення в Вашій країні?

2. Чи є актуальною теорія економічного порядку В. Ойкена?

3. Які моделі національної економіки сприяють найбільш швидкому розвитку країни?

4. Які цілі перехідної економіки?

Тема 3. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

3.1. Структуризація національної економіки в регіональному аспекті

3.2. Критерії інвестиційної привабливості регіону

3.3. Напрями підвищення ефективності регіональної політики держави

Поняття національної економіки в економічних теоріях і школах «-- попередня | наступна --» Критерії інвестиційної привабливості регіону
загрузка...
© om.net.ua