загрузка...
загрузка...
На головну

Настільна видавнича система Word

II. Настільні видавничі системи

Настільні видавничі системи (НІС) - це програми, призначені для _____________________________________________
 ________________________________________________________________. _________________________________________________________________________________________________________________________________.

Верстка __________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________.

Передбачені в програмних пакетах даного типу кошти дозволяють:

· Компонувати (верстати) текст;

· використовувати всілякі шрифти і поліграфічні зображення;

· здійснювати редагування на рівні кращих текстових процесорів;

· обробляти графічні зображення;

· забезпечувати висновок документів високої якості;

· та ін.

Відомими пакетами серед видавничих систем для комп'ютерів є PageMaker, QuarkXPress, Scribus і ін. ___________________
 _____________________________________________________________

Види видавничих систем:

1. для підготовки невеликих матеріалів з ілюстраціями, графіками, діаграмами, різними шрифтами в тексті (наприклад, _________________________________)

2. для підготовки об'ємних документів (наприклад _____________).

Приклади систем Aldus PageMaker, Ventura Publisher (Corel Ventura)

Основна операція видавничих систем - верстка -_____________
 ___________________________________________________________

Основні функції видавничих систем:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Компоненти видавничої системи: _________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Порівняння текстового редактора (процесора) і вид. системи: ____________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Word -___________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Її призначення: ________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Способи створення документа.

У програмі WORD прийнято використовують такі методи створення нового документа: на основі існуючого документа або на основі готового шаблон або створюють новий шаблон.

1. Створення нового документа, на основі існуючого виконується за командами: Office® Створити ® Новий документ ® Создать® ОК..

2. Створення документа на основі готового шаблону здійснюється по командамOffice ® Створити ® Встановлені шаблони ® Потрібний шаблон® Создать® Шаблон ® ОК.

3. Щоб створити новий шаблон, Виконуються команди: Office ® Створити ® Мої шаблони® Створити ® Шаблон ® ОК.

Збереження документа.

1. Щоб зробити первинне збереження створеного документа, т. е. записати його в файл, потрібно виконати команди: Office ® Зберегти як ® Документ Word® Диск ® Папка ® тільки ім'я ® Зберегти.

2. Щоб зберегти різні зміни, Вироблені в створеному документі, потрібно виконати команди: ® Зберегти або натискається кнопка в панелі інструментів.

3. Щоб записати в файл створений шаблон, Виконуються команди: Office ® Зберегти як ® Шаблон Word ім'я ® Зберегти.

Створення нового шаблону.
Додаткова стрічка Розробник, яка виволітся на екрані по команді: Office > Параметри Word > Основні > Показувати вкладку «Розробник» на стрічці > ОК.

Форматування тексту.

1.Зміна шрифту, накреслення, висоти, кольору букв, видозміна шрифту.
дії: Головна > Шрифт > Шрифт.

2.Зміни відстані між буквами.
дії:Головна > Шрифт > Інтервал > Інтервал (розряджений або ущільнений) > на скільки пунктів.

3.Завдання або зміни параметрів абзацу. дії:Головна > Абзац > Абзац.

відбиття -відстань між абзацами. Здається в полях: інтервал перед и Інтервал після.

4.Створення списків-перечіслітеля.
дії:Головна > Абзац > потрібний вид
типи
 спісковспісков-перечіслітеля: маркований, нумерований і багаторівневий.
 Для створення багаторівневого списку виконуються дії: Головна > Абзац > багаторівневий список > Бібіліотека списків потім Головна > Абзац > багаторівневий список > визначити новий багаторівневий список > ОК. кнопки переходу з одного рівня на інший знаходяться: Головна > Абзац: зменшити відступ і збільшити відступ.

5.обрамлення рамкою фрагментів тексту.
дії:Розмітка сторінки > фон сторінки > Межі заливка > Кордон.

6.зміна фону фрагмента тексту.
дії:Розмітка сторінки > Фон сторінки > межі заливка> Заливка.

7.Створення колонок. дії: Розмітка сторінки > Параметри сторінки > Колонки.

8.Завдання стилю. дії: Головна ® стилі®Нужний стиль (З колекції стилів).

Для виконання таких завдань виділення ділянок документа не виробляється.

1.обрамлення рамкою всій сторінки.(Лініями, малюнками)
дії:Розмітка сторінки > Фон сторінки > Межі заливка > сторінка

2.Зміна фону документа.
дії:Розмітка сторінки > Фон сторінки > колір сторінки

3.вставка прихованого тексту позаду вмісту сторінки (Підкладки).
дії: Розмітка сторінки > Фон сторінки >підкладка абошаблонабонастроюється(Малюнок з файлу)> шлях до файлу.

Вставка і робота з таблицями.

Програма Microsoft Word містить найпотужніші інструменти для створення и форматування таблиць в документі. Використовуючи ці інструменти, можна створити таблицю будь-якої складності і надати їй презентабельний вигляд. дії: Вставка > Таблиці > Таблиця > Вставити таблицю > число стовпців > число рядків > ОК.Для роботи з таблицями використовуються додаткові вкладки Конструктор і Макет.

З давніх часів і до наших днів найважливішим джерелом знань для людей були и залишаються книги. текст книги має певну структуру. він ділиться на частини, глави, параграфи, розділи. наявність структури допомагає читачеві зорієнтуватися в змісті видання, швидко знайти в ньому потрібні відомості.

розташування розділів документа на різних сторінках дії: Розмітка сторінки > Параметри сторінки > Розриви > Наступна сторінка

На початку або в кінці книги міститься зміст (Зміст), де вказуються заголовки розділів і посилання на початкові сторінки цих розділів.

Вставка змістів.

Зміст розташовується на окремої сторінці або після титульного листа в початку документа, або на окремій сторінці в кінці документа.
дії:

1. Поставити стилі заголовків документів. Головна > Стилі > Потрібний стиль.

2.виконати дії: Посилання > Зміст > Автособіраемое зміст 1 або Автособіраемое зміст 2.
 для завдання форматів змісту Посилання > Зміст > Зміст > потрібні формати.

Посилання на зовнішні джерела інформації: книги, статті в періодичних виданнях, статті законодавства, державні документи тощо. задаються або в виносках на тій же сторінці, до фрагменту тексту якої дається посилання, або шляхом вказівки номера записи в списку літератури, що наводиться в кінці книги. По такому посиланню ви шукаєте відповідне видання в своїй домашній бібліотеці або в публічній бібліотеці, можливо, книгарні.

Додавання виноски.

Виноска - це детальне роз'яснення будь-якого слова або фрагмента тексту.Може располагатьсяв нижній частині поточноїсторінки або в кінці документа (Кінцева виноска).

дії: Посилання > Вставити виноску (Або Вставити кінцеву виноску).

В електронних (Цифрових) текстах і документах посилання дозволяють читачеві миттєво переходити до потрібного розділу або будь-якого фрагменту тексту і навіть до зовнішніх джерелами інформації, якщо вони зберігаються в цифровій формі на даному комп'ютері * або на інших комп'ютерах, доступних за мережевий зв'язку. такі посилання називають гіперпосиланнями. Текст (документ), має структуру, реалізовану за допомогою гіперпосилань, називається гіпертекстом.

Вставка гіперпосилання.

гіперпосилання призначені для зв'язку будь-якого фрагмента документа з іншим документом. При переході по створеної вами в документі посиланням автоматично буде завантажено додаток, асоційоване для відкриття файлів цього типу.

дії: Виділити текст > Вставка > Оголошення Гіперпосилання > вибрати файл, з яким встановлюється зв'язок > ОК

завдяки використаннюмеханізму посилань, документ, створений, наприклад, в текстовому процесорі і відкритий в середовищі текстового процесора, можна зробити основою нескладної інформаційної системи, перетворивши його в структуру даних.

Склад інформаційної системи «-- попередня | наступна --» Комплекс № 1 - без предметів
загрузка...
© om.net.ua