загрузка...
загрузка...
На головну

инвертирующий підсилювач

Приклад спрощеного розрахунку неінвертуючий підсилювача

Спрощений розрахунок неінвертуючий підсилювача

Зазвичай відомі: максимальна величина вхідної напруги і необхідного при цьому значення вихідної напруги. Причому це напруга повинна бути не більше напруги насичення мікросхеми, т. Е.. Тоді, за визначенням, коефіцієнт посилення буде. Для забезпечення такого До необхідно вибрати відповідні значення R1 і R2. Відповідно до рівняння, К =. Вибираємо стандартне значення R1 (До 10 кОм) і визначаємо R2 = (К - 1) R1. При цьому необхідно, щоб R2 було більше 2 кОм, але менше. Вибираємо найближче стандартне значення R2.

Потрібно розрахувати підсилювач на мікросхемі 15УД2 для посилення напруги до, де.

За визначенням = 13,75. Відповідно до рівняння, К = Отже, Тут не окрема опір R1 або R2 визначає коефіцієнт посилення, а ставлення при різних R1 і R2. Тому тут є можливість довільного вибору R1 або R2. Вибираємо стандартне значення R1 = 1,5 кОм. тоді R2 = 12,75 R1 = 12,75 • 1,5 = 19,14 кОм. Вибираємо найближче стандартне значення R2 = 20 кОм. При цьому

т. е. більше від необхідного на 4%. Але ця по номінальним значенням. Опору реальних резисторів відрізняються від номіналу і знаходяться в діапазоні в залежності від ряду номіналу виготовленої серії резисторів. Тому часто після виробництва блока потрібно підстроювання його для більш точного отримання необхідного К.

Принципова електрична схема инвертирующего підсилювача приведена на рис. 10. Инвертирующий підсилювач не тільки підсилює але і змінює (інвертує) фазу сигналу на 1800 (Змінює полярність на протилежну), т. К. Підключається до інвертується входу ІОУ. Як і в неінвертуючому підсилювачі, тут здійснена глибока ООС за допомогою ланцюга зворотного зв'язку на резисторах R1 - R2.

Мал. 10

Визначимо коефіцієнт посилення инвертирующего підсилювача на основі наступних припущень: R1 , При великому ДоІОУ. Тоді можна записати i1 = i2, Або. Звідси коефіцієнт посилення инвертирующего підсилювача

Знак «мінус» показує, що в цьому підсилювачі відбувається інвертування фази (зміна полярності). Вхідний опір Rвх инвертирующего підсилювача мало (Rвх = R1), Що є недоліком в деяких випадках, коли джерело сигналу має великий внутрішній опір.

Вихідний опір таке ж як у неінвертуючий підсилювача і визначається рівнянням

Передавальний (амплітудна) характеристика розташована в другому і четвертому квадрантах (рис. 11).

Мал. 11

В окремому випадку, коли R2 = R1, Коефіцієнт посилення К = - 1 і інвертується підсилювач перетворюється просто в інвертор, який змінює фазу вхідного сигналу на 1800 (Змінює полярність) без зміни його величини.

При спрощеному розрахунку инвертирующего підсилювача за відомими значеннями і визначають. Переймаючись стандартним значенням R1, Визначають R2 = І вибирають найближче стандартне значення резистора R2, Т. Е. Аналогічно розрахунку неінвертуючий підсилювача.

неінвертуючий підсилювач «-- попередня | наступна --» Особливості учнів нейронних мереж
загрузка...
© om.net.ua