загрузка...
загрузка...
На головну

Схеми розташування полів допусків

Допуск посадки.

Допуск посадки з зазором TS - це різниця між найбільшим і найменшим допускаються зазорами. У посадці з натягом допуск натягу TN розглядається як різниця між найбільшим і найменшим допускаються натягами:

Малюнок 2 - TS = Smax - Smin

TN = Nmax - Nmin

У перехідних посадках, де можливий як зазор, так і натяг, допуск посадки дорівнює сумі найбільшого натягу і найбільшого зазору, взятих за абсолютним значенням,

Малюнок 3 - TSN = Smax + Nmax

Для всіх типів посадок допуск посадки чисельно дорівнює сумі допусків отвору і вала, тобто

Малюнок 4 - TS (TN) = TD + Td

Малюнок 5 - Схема розташування поля допуску

Поле допуску - це інтервал значень розмірів, обмежений найбільшим і найменшим граничними розмірами, дорівнює величині допуску і визначається його положенням щодо номінального розміру. При графічному зображенні поле допуску укладено між двома лініями, відповідними верхньому і нижньому відхилень щодо нульової лінії.

Для сполучень будуються схеми розташування полів допусків сполучених деталей.

Малюнок 20 - Схема розташування полів допусків посадки з зазором, натягом і перехідної посадки в системі отвору

Побудова схем дозволяє наочно визначити характер сполучення.

Посадка як найпростіша розмірна ланцюг. «-- попередня | наступна --» Вимірювання і вимірювальний контроль.
загрузка...
© om.net.ua