загрузка...
загрузка...
На головну

Питання №89. Права дітей, які перебувають під опікою (піклуванням)

Авиховання в родині про (п),турботу з боку про (п), спільне з нимпроживання.

2 забезпечення їм умов для змісту, виховання, освіти, розвиткуі повагу їх людської гідності;

1 належні їм аліменти, пенсії, допомогита ін.;

збереження ПС нажиле приміщення або права користування ним, право на отримання (якщо його немає);

5. захист від зловживаньз боку про (П) зміст

+ Права ст. :

1. наспілкування з батьками та іншими родичами

2. висловлювати своюдумка

Питання №90. Права ДОБПР і перебувають у виховних, лікувальних установах і закладах соціального захисту.

спеціальні права вихованців - дітей, які залишилися без піклування батьків, містяться в Типовому положенні про освітній установі для дітей-сиріт і ДОБПР.

1. безкоштовнезміст і здобуття загальної освіти;

2. захист своїх прав та інтересів;

3. повага людської гідності, свободу совісті та інформації;

4. задоволення потреби в емоційно-особистісному спілкуванні;

5. захист від усіх форм насильства,образи особистості;

6. розвиток творчих здібностейі інтересів;

7. отримання кваліфікованої допомоги в навчанні ікорекцію наявних проблем у розвитку.

Неповнолітній, що направляється в однієї з цих установ, представляє в

Серед інших документів пенсійну книжку дитини, яка отримує пенсію, копію рішення суду про стягнення аліментів, цінні папери (при отриманні їх на дитину батьками або особою, що їх замінюють).

належні вихованцюпенсія у зв'язку з втратою годувальника і соціальні пенсії, встановлені для дітей, які втратили годувальників, підлягають перерахуванню на готівковий рахунок дитини: в розмірі 50% - на дітей, які втратили обох батьків, і на дітей померлої одинокої матері; 25% - на дітей, які втратили одного з батьків. У такому ж розмірі виплачуються і соціальні пенсії. У разі відсутності документів, що підтверджують трудовий стаж батьків, дитині призначається і виплачується соціальна пенсія, встановлена на дітей, які втратили батьків.

Те ж саме можна сказати проаліменти. Якщо вони чомусь не стягнуті, адміністрації дитячого закладу належить це зробити. Всі речі, які вихованець установи набуває на свої власні кошти, є його власністю, про що слід зробити помітку в особовій справі неповнолітнього. На дітей, які залишилися без піклування батьків, що перебувають в одному з перерахованих установ, поширюються правила щодо права власності на житлове приміщення, користування житловим приміщенням, на отримання житлового приміщення. Права, пов'язані з працевлаштуванням вихованця дитячого закладу, виникають при його випуску.

Питання №88. Опікуни та піклувальники, їх ПиО по відношенню до підопічних. «-- попередня | наступна --» Питання №92. Права і обов'язки прийомних батьків.
загрузка...
© om.net.ua