загрузка...
загрузка...
На головну

Питання №88. Опікуни та піклувальники, їх ПиО по відношенню до підопічних

Питання №87. Встановлення О / П над дітьми. ООП.

встановлюються на ДОБПР з урахуванням думки дитини в цілях:

- Змісту,

- Виховання,

- Освіти,

- Захисту інтересів! Опіка-над 14- Піклування - 14-18

НПБ: ГК, ФЗ, ін. НПА, що містять норми СП, ПП «про ГБД оДОБПР». якщо дитині є 10 років, то призначення опікуна -з його згоди.

НЕ МОЖНА ПЕРЕДАТИ брат і сестра Разіна ЛЮДЯМ (тільки якщо це відповідає їхнім інтересам)! пристрій на оп / поп м. вироблятися і на основі договорів про ПРИЙМАЛЬНІ СІМ'Ї або патронатом. У такому випадку потрібно прийняття акта ООП про призначення опікуна чи піклувальника, за плату виконують свої обов'язки. Якщо ООП не укладає договір, хоча видало акт, то особа через суд може спонукати до укладення договору.

При укладенні такого договору ПиО - з моменту винесення акта про призначення, а винагорода - з моменту укладення договору.

ЕТАПИ:

1. інформаційний - збір інформації про дитину

2. перевірки - перевірка опікуна, якості обстановки +

- Моральні якості -згода бути оп / поп

фактичний здатність до виконання обов'язків -мненіе підопічного

3. призначення або суд оспорювання неназанченія Максимум опікун д. Б. призначений через 1 місяць! Органи опіки та піклування.

ОІВЗ, а контроль ведеться на федеральному рівні.

Завдання. Захист, нагляд за оп / поп, установами, у яких можна побачити 18-, контроль за управлінням майном!

Повноваження.

1) виявлення і облікгромадян;

2) встановлення опіки чи піклування;

3) здійсненнянагляду за оп / поп, організацій, у яких можна побачити громадяни;

4) звільнення від обов'язків;

5) видача дозволів на вчинення правочинівз майном підопічних;

6) представлення законних інтересів 18- (опікуваних)

7) видача дозволу на роздільне проживання

8) підбір, облік і підготовка в порядку громадян, які беруть ДОБПР

9) надання сприяння опікунам та піклувальникам.

10) видача висновків + повноваження в 8

Опікуни та піклувальники.

вимоги: 1. 18+

2. дієздатність

3. неЛРП

при призначенні враховуються моральні якості особи, ставлення його сім'ї до дитини і дитини до сім'ї, бажання дитини.

Негативні вимоги:

1. хронічні алкоголіки / наркомани

2. відсторонені від обов'язків о / п з їхньої вини

3. ОРП

4. колишні скасовані усиновителі - з їхньої вини

5. за станом здоров'я не можуть.

будь-які дії м. б. оскаржені в ООП

Опікун не може перешкоджати спілкуванню дитини з батьками.

Права та обов'язки.(ФЗ про О / П)

1. Законне представництво, навчання, виховання, утримання

2. Обов'язок повідомити ООП про зміну МЗна слід. день

Бабусі і дідусі, батьки, подружжя, повнолітні діти, повнолітні внуки, брати і сестри повнолітнього підопічного, а також бабусі й дідусі, повнолітні брати та сестри неповнолітнього підопічного мають переважне право бути його опікунами чи піклувальниками перед усіма іншими особами.

Може бути тільки 1 оп / поп (інше в ФЗ)

ООП при необхідності виходячи з інтересів підопічних може призначити одну й ту ж особу опікуном чи піклувальником кількох підопічних.

Акт органу опіки та піклування про призначення або про відмову в призначенні опікуна або піклувальника може бути оскаржений зацікавленими особами в судовому порядку.

Якщо потрібно терміново встановити, то м. Б. встановлено попередню опіка.

Попередні опіка припиняються, якщо до закінчення місяця опікун або піклувальник не буде призначений в загальному порядку.

оп / поп м. б. встановлена за заявою батьків, за заявою самих 18-

ООП може заборонити змінювати місце проживання підопічного, а також з метою врахування індивідуальних особливостей особистості підопічного встановити обов'язкові вимоги до здійснення прав і виконання обов'язків опікуна або піклувальника

Винагорода за договором може виплачуватися за рахунок доходів від майна підопічного, коштів третьої сторони, А також коштів бюджету суб'єкта.

На прохання опікуна чи піклувальника, сумлінно виконують свої обов'язки, ООП замість виплати винагороди має право дозволити безоплатно користуватися майном підопічного в своїх інтересах.

Питання №80. Захист прав та інтересів ДОБПР. «-- попередня | наступна --» Питання №89. Права дітей, які перебувають під опікою (піклуванням).
загрузка...
© om.net.ua