загрузка...
загрузка...
На головну

Загальні вимоги та рекомендації з моделювання

При побудові математичних моделей об'єктів, систем, процесів доцільно дотримуватися наступних рекомендацій, які мають характер постійного контролю за процесом моделювання:

1. Моделювання слід починати з побудови найгрубіших моделей на основі виділення найістотніших чинників. При цьому необхідно чітко уявляти як мета моделювання, так і мета пізнання за допомогою даних моделей.

2. Бажано не залучати до роботи штучні і труднопроверяемие гіпотези.

3. Необхідно контролювати розмірність змінних, дотримуючись правила: складатися і прирівнюватися можуть тільки величини однакової розмірності. Цим правилом необхідно користуватися на всіх етапах виведення тих чи інших співвідношень.

4. Необхідно контролювати порядок складаються один з одним величин з тим, щоб виділити основні складові (змінні, чинники) і відкинути незначні. При цьому має зберігатися властивість «грубості» моделі: відкидання малих величин призводить до малого зміни кількісних висновків і до збереження якісних результатів.

5. Необхідно контролювати характер функціональної залежності, дотримуючись правила: перевіряти збереження залежності зміни напрямку і швидкості одних змінних від зміни інших. Це правило дозволяє глибше зрозуміти фізичний зміст і правильність виведених співвідношень.

6. Необхідно контролювати поведінку змінних або деяких співвідношень при наближенні параметрів моделі або їх комбінацій до вкрай допустимим (особливим, екстремальним) точкам. Зазвичай в екстремальній точці модель спрощується або вироджується, а співвідношення набувають більш наочний сенс і можуть бути простіше перевірені, а остаточні висновки можуть бути продубльовані будь-яким іншим методом.

7. Необхідно контролювати поведінку моделі в відомих умовах: задоволення моделі поставленим граничним умовам; поведінку системи як моделі при дії на неї типових вхідних сигналів.

8. Необхідно контролювати отримання побічних ефектів і результатів, аналіз яких може дати нові напрямки в дослідженнях або зажадати перебудови самої моделі.

Постійний контроль за правильністю функціонування моделей у процесі дослідження дозволяє уникнути грубих помилок в кінцевому результаті. При цьому виявлені недоліки моделі виправляються в ході моделювання, а не обчислюються заздалегідь.

Властивості моделей і вимоги до них «-- попередня | наступна --» Особливості брендингу в Японії.
загрузка...
© om.net.ua