загрузка...
загрузка...
На головну

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ (МК)

63). Реклама (Р) в системі МК: класифікація, ф-ції і оцінка еф-ти.Р - целенаправ деят-ть рекламодавця, що має на меті інформувати або розширити знання П про існування предмета Р, сформувати до нього позитивне ставлення і закріпити його образ в їх пам'яті. Класифікація: За способом впливу на органи чуття: воздейст на зір; воздейст на слух; воздейст на нюх; воздейст на смак; воздейст на дотик; комбіновані. За характером впливу: безпосередні, що носять індивідуал хар-р (наприклад, рекламний лист, вкладиші в газеті, деякі види каталогів, брошур і т. д.) і непрямі, воздейст на масу П (плакати, оголошення, листівки, відеокліпи і т. п.). З технічних носіїв: друкована Р; світлова Р; фотореклама; кіно-, відео- і телерадіоорг; радіоР; інтернет-Р; інші реклам ср-ва. Ф-ції Р. 1. інформаційна предполаг поширення в масовому масштабі інф-ії про товар або послугу, їх хар-ре, місці продажу, виділення тієї чи іншої фірмової або торговельної марки і т. п. 2. економічна - це стимулир збуту товарів, послуг, а також вкладення інвестицій. 3. просвітницька передбачає пропаганду різного роду нововведень у всіх сферах виробництва і споживання, здорового способу життя і т. п. 4. Соціальна спрямована на формування суспільної свідомості, посилення комунікативних зв'язків у суспільстві і поліпшення умов існування. 5. естетична націлена на формую смаку П. Оцінка еф-ти РК:Економічна (збільшення прибутку). Комунікативна (збільшення споживачів, підвищення лояльності). Основ. складові комунікатив. процесу в Р.1. Комунікатор - ініціатор комунікації або укладач повідомлення. 2. Повідомлення - одна або кілька основ. ідей послання. 3. Кодування - трансляція сенсу за допомогою тих чи інших знакових систем в посланні. 4. Канал - ср-ва передачі Закодуйте послання. 5. Шум - перешкоди різної природи, що утрудняють процес декодування для комуніканта. 6. Декодування - витяг коммуникантом смислів з отриманого послання. 7. комунікантів - одержувач інф-ії - це людина або група людей, котор. відчувають комунікатив. вплив, обумовлене цілями комунікатора. 8. Зворотній зв'язок - передача інф-ії від комуніканта до комунікатора, що відбиває реакцію комуніканта на отримане послання. Етапи рекламної комунікації.1. Ініціювання рекламної продукції. 2. Кодування рекламної інформації - створення рекламного повідомлення. 3. Створення рекламного продукту. 4. Вибір каналу передачі рекламного повідомлення - рекламоносія (ЗМІ). 5. Доставка рекламної інф-ії цільової аудиторії.

64). Поняття, основні інструменти і напрямки PR-діяльності.Паблік Рілейшнз, РR - Різновид М, заключ в стимулир попиту на товар певної фірми шляхом формую благоприят гро думки про орг-ії і її продукції в цілому. Основ призначенням PR явл достиж високої суспільної репутації фірми (або іншої орг-ії або част особи, що потребує PR-послуги).мета PR - Встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень або загальних інтересів і досяг взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні і повній інформованості. напрями PR: 1. Громадська думка. 2. Суспільні відносини. 3. Урядові відносини. 4. Життя громади. 5. Промислові відносини. 6. Фінансові відносини. 7. Міжнародні відносини. 8. Споживчі відносини. 9. Дослідження і статистика. 10. Засоби масової інформації (ЗМІ). Основні ф-ії PR: 1. Контроль думки і поведінки громадськості з метою задоволення інтересів і потреб орг-ії. 2. реагує на громадськість. Орг-ия прагне прислужувати громадськості. 3. Достиж взаємовигідних відносин між орг-їй і аудиторією. Переваги PR: 1. Забезпечення П достовер інф-їй. 2. Широке охоплення. 3. Довгостроковість. 4. Незначні потері.5. Комунікації можливі з використанням різних ср-в ЗМІ. Недоліки PR: 1. епізодичні хар-р. 2. Невисока еф-ть формую покладе іміджу фірми і її товару. 3. Зосередження головної уваги не так на споживчих хар-ках товару і деят-ти фірми, а на загальних питаннях становлення і розвитку ринку.

65). Поняття іміджу, його види та значення для підприємства. Управління процесом формування іміджу.И - Сформований у масовій свідомості і має ха-р стереотипу, емоційно забарвлений образ кого-небудь або чого-небудь. Формир І відбувається стихійно, але частіше воно є результатом роботи фахівців; І відображає соціальні очікування певної групи. Види І: 1). дзеркальний І - отраж уявлення орг-ії про саму себе; 2). поточний І - характерний для оцінювання з боку, найголовнішим завданням тут ставиться формую не так сприятливого, скільки адекватного іміджу; 3). бажаний І, він відображає той образ, до котор прагне орг-ия; 4). корпоративний І хар-зует І орг-ії в цілому, а не окремих її підрозділів або результатів деят-ти; 5). множинний І утворюється при наявності ряду організаційних структур замість єдиної корпорації. значення І - 1). створює додану вартість; 2). полегшує П ухвалення рішення про покупку; 3). яскрава індивідуальність легше продається; 4). підвищує капітал бренду. Основні елементи корпоративного І: 1). корпоративна філософія; 2). історія-легенда компанії; 3). зовнішній вигляд корпорації; 4). корпоративна культура; 5). розвиток відносин з суспільством.

66). Прямий М в структурі МК: форми і умови їх застосування. Поряд з такими традиційно використовуваними методами реалізації прямого М, як персональні продажі та позамагазинної торгівлі, розглянутими вище, останнім часом особливо широкого поширення набули: 1). прямий М з використанням баз даних; 2). прямий М поштою (звичайною); 3). М по каталогу (типу Амвей); 4). телефонний М; 5). Телеміст (ТВ-шопи); 6). М з використанням Інтернету (розсилка по ел. Поштою).

67). Особисті продажі (ЛП) в структурі МК: сутність та технологія організації.ЛП - це інструмент МК, який використовується для здійснення продажів безпосередньо під час особистого контакту продавця і покупця. ЛП є одним з інструментів просування, частиною комплексу МК, і носять характер безпосередньої особистої комунікації. Переваги ЛП: 1. Наявність безпосереднього контакту. 2. Приватне взаємодія забезпечує комунікативну гнучкість: продавець бачить або чує реакцію потенційного покупця на повідомлення і може модифікувати повідомлення в процесі його передачі відповідно до реакцією. 3. Ефект презентації може бути оцінений продавцем негайно в силу наявності безпосередньої і достовірної зворотного зв'язку. У разі несприятливої реакції продавець може модифікувати повідомлення. 4. Безпосередня орієнтація на цільові ринки і типи споживачів. Недоліки ЛП: 1. Висока вартість контакту. 2. Обмеженість охоплення аудиторії. 3. Різні люди можуть не донести повідомлення однаково і в точності. Проблеми особистого продажу: 1. Висока вартість контакту. 2. Обмеженість охоплення аудиторії. 3. Різні люди можуть не донести повідомлення однаково і в точності. Основні типи продавців: 1). бульдозери - Вони діють напористо й агресивно, їм немає діла до того, що покупець може згодом анулювати замовлення або перейти до конкурентів, для них важливо, щоб не падало число угод, укладених ними за тиждень. 2). Кращі друзі - Вони займаються продажами, «щоб спілкуватися з людьми». Незважаючи на те, що такі продавці роблять масу дзвінків, мало які з них закінчуються угодою. 3). приймачі ( «Загублені душі») - вони являють собою продавців, які втратили стимул і будь-який інтерес до своєї роботи. Їх не дуже турбує, сподобаються вони покупцеві чи ні, вони не обтяжують себе ретельною підготовкою до продажу, не стараються в найкращому світлі представити свій товар або послуги. 4). Універсальні продавці - вони здатні справити приємне враження на покупця, вміють задавати питання і вислуховувати відповіді, добре уявляють свій товар.

68). Стимулювання збуту в системі МК.Методи стимулювання продажів. 1. Цінове стимулювання, Тобто продаж товару за спеціальною ціною. 2. Натуральне стимулювання. Вам пропонують безкоштовно який-небудь подарунок. Задіюється сильний стимул отримати щось задарма. 3. Ігрове стимулювання, або соціальні ігри, в які із задоволенням включаються покупці з потребою в спілкуванні і визнання своїх заслуг перед оточуючими. Перш за все - це конкурси, які вимагають від споживача спостережливості або кмітливості. 4. Послужлива стимулювання, коли нам полегшують процес покупки або пропонують безкоштовні додаткові послуги.

69). Оцінка еф-ти различ видів МК.МК - Це процес взаємодії суб'єктів маркетингової системи з приводу узгодження і прийняття тактичних і стратегічних рішень у маркетинговій діяльності. Еф-ть МК залежить від особистісних характеристик кожного з суб'єктів маркетингової системи, а також від використовуваних засобів здійснення і методів стимулювання комунікацій. Для визначення найбільш ефективного комплексу маркетингових комунікацій використовують знання сильних і слабких сторін кожного компонента комплексу маркетингових комунікацій. розрізняють економічну (Збільшення прибутку) і комунікативна (Збільшення споживачів, підвищення лояльності) еф-ть МК. Для визначення комунікаційної еф-ти використовують методи, котор можна розділити на 8 основних категорій: 1. тексти на запам'ятовування; 2). тексти на переконливість; 3). підрахунок безпосереднього відгуку; 4). комунікативні тести; 5). фокус-групи; 6). фізіологічні тести; 7). покадрові тести; 8). внутрішньоринковий тести.

УПРАВЛІННЯ маркетингом (УМ). «-- попередня | наступна --» МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ (МІ).
загрузка...
© om.net.ua