загрузка...
загрузка...
На головну

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (ЕП)

Характеристика масел, що застосовуються в гідросистемах машин

Таблиця 1.1

1). Підприємство як суб'єкт економіки: поняття, види, організаційно-правові форми.підприємство - Самостійний господарюючий суб'єкт, який має право юридичної особи, який на основі використання трудовим колективом майна виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги. Метою підприємства є отримання максимального прибутку. ознаки: 1. На підприємстві виготовляється продукція, виконуються роботи, послуги, які становлять матеріальну основу життєдіяльності як людини, так і суспільства в цілому. Підприємство - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальних цілей. 2. Єдність цілей. 3. Спільна праця. Форми і види підприємств: державні підприємства - Є таке підприємство, майно якого належить державі. Воно може створюватися за рахунок бюджетних асигнувань, вкладів інших підприємств чи інших засобів. комерційні підприємства - Є власністю місцевих рад депутатів. Приватні підприємства - Є підприємства, що належать громадянину або членам його землі на праві власника. Приватні підприємства створюються в результаті приватизації державної. підприємств приватними особами. господарські товариства - Це форма підприємницької діяльності, при якій майно підприємства формується за рахунок внесків декількох громадян або юридичних осіб, які об'єднуються для спільного ведення діяльності на основі договору між ними. повним називається товариство, де всі учасники несуть повну солідарну відповідальність за його зобов'язаннями. командитним - Один з учасників має повну відповідальність, і хоча б один - обмежену відповідальність перед кредитором. Акціонерно-командне товариство - Характеризується тим, що члени вносять свою частку шляхом придбання акцій. Товариство з обмеженою відповідальністю - Кожен учасник несе обмежену відповідальність за зобов'язаннями товариства тільки в межах свого вкладу. Товариство з додатковою відповідальністю - Учасники несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями в розмірах, що перевищують їх частку в майні. Розмір додаткової відповідальності обмовляється в установчих документах. акціонерним - Статутний фонд якого розділений на певне число акцій рівної номінальної вартості і формується за рахунок їх продажу. колективні - Шляхом викупу державного або орендного підприємства його трудовим колективом. орендні підприємства - Засноване на договорі оплатне володіння і користування майном іншого власника протягом певного часу з метою отримання доходу. Спільні підприємства - Підприємства засновані на вкладенні капіталу вітчизняних і зарубіжних партнерів для спільної діяльності.

Загальна теорія статистики «-- попередня | наступна --» Система законодавчих і нормативних актів, що регулюють підприємницьку та господарську діяльність підприємств.
загрузка...
© om.net.ua