загрузка...
загрузка...
На головну

балансовий метод

Балансовий метод заснований на розрахунок прогнозного балансу організації і дозволяє передбачити ймовірність погіршення його фінансового стану в ході реалізації проекту.

Будь-яка працююча на ринку організація може існувати тільки при дотриманні 2 умов:

1) вона повинна, використовуючи наявний капітал, як мінімум покривати витрати, пов'язані з його отриманням, т. Е. Забезпечувати заданий рівень прибутковості вкладеного капіталу,

2) вона повинна постійно перебувати в стані платоспроможності, т. Е. Бути здатною в люб момент часу відповідати за своїми зобов'язаннями.

Однак завдання одночасного досягнення необхідної прибутковості і платоспроможності як правило вельми суперечлива. З одного боку прагнення організації до підвищення прибутковості дуже часто викликає зниження ліквідності і платоспроможності. Це можливо, коли організація нарощує частку боргу (???) з структурі капіталу і тим самим збільшує частку відсотка за використання позикових коштів з тим щоб збільшити вплив фінансового ринку. Але при інших рівних умовах зростання заборгованості неминуче призведе до втрати платоспроможності. З іншого боку, в нормальних умовах гроші приносять менший прибуток, ніж вкладення в інші активи. Це означає, що чим вище частка високоліквідних активів в балансі, тим нижче прибутковість організації.

Т. о. в діяльності організації існує логічний взаємозв'язок 3 найважливіших фінансових категорій:

1) ліквідності

2) прибутковості

3) ризику

З одного боку прагнення до зростання ліквідності миє призвести до нарощування зобов'язань і відповідно до зниження ліквідності і збільшення фінансового ризику, пов'язаного із залученням коштів кредиту, а з іншого боку зростання високоліквідних активів може привести до зниження рентабельності і відповідно ризику втрати економічної прибутку.

Тому перед організацією стоїть завдання постійного відстеження і балансування зазначеними категоріями, щоб оптимізувати результати діяльності.

Важливе значення у вирішенні цього завдання відводиться з прогнозним балансом, який на відміну підзвітної, ще на стадії прийняття рішень визначити найкращий варіант проекту, а також постійно відстежувати і контролювати зміни параметрів прибутковості, ліквідності, ризику вже в ході його реалізації.

Основні критерії оцінки ризику балансовими методом коефіцієнт платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, обчислені на основі прогнозного балансу.

Відхилення факт значень цих показників від закладених в прогнозний баланс величин як в ту, так і в іншу сторону, свідчить про підвищення рівня ризику діяльності та про необхідність вжиття заходів управлінського характеру, спрямованих на забезпечення заданих значень.

З огляду на специфіку торговельної діяльності, при оцінці ризику балансовими методом крім вище названих коефіцієнтів може бути оцінена динаміка слід. двох показників:

1) ступінь покриття товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) власними оборотними засобами (ВОК)

СОС = власний капітал (підсумок 3-го розділу активів) - необоротні активи (підсумок 1-го розділу активів)

2) ступінь покриття ТМЦ власними і позиковими обіговими коштами

КФВ - короткострокові фін зобов (5-й розділ балансу)

З урахуванням цих значень (Q1, Q2) визначають слід. зони ризику:

1) безризикова зона

Q1> = 0,1

Q2> 1

2) зона допустимого ризику

0

Q2> 1

3) зона критичного ризику

Q1 = прибл 0

Q2 = 1

4) зона катастрофічного ризику

Q1 <0

Q2 <1

Крім цих показників для оцінки ризику фінансової неспроможності та банкрутства в практиці зарубіжних фірм широко використовуються багатофакторні економіко-математичні моделі, розраховані на основі даний балансу (модель Альтмана, Тафлера і ін.).

_____________________________________________________________________________________________

Застосування ігрового моделювання в ситуації ризику «-- попередня | наступна --» Неформалізовані методи оцінки ризику
загрузка...
© om.net.ua