загрузка...
загрузка...
На головну

Загальні підходи до аналізу ризику

З усієї сукупності можливих варіантів дій вибираються ті, які за інших рівних умов мають найбільші розрахункові показники ефективності.

Оперативно-тактичний ризик-менеджмент. Етапи оцінки економічної ефективності можливих варіантів дій

Характерна особливість управління господарською діяльність на оперативно-тактичному рівні - множинність варіантів поведінки, з яких досить швидко слід вибрати найбільш ефективний спосіб досягнення мети.

В умовах ринку основну роль при здійсненні такого вибору виконує критерій економічної ефективності того варіанту, який ми приймаємо до здійснення.

Як найважливіша узагальнююча характеристика діяльності, економічна ефективність включає економічний ефект у вигляді прибутку, доходів, обсягів продажів, який відображає ступінь досягнення поставленої мети і віднесений до витрат на це досягнення.

Найбільш ефективним визнається той варіант дій, в якому простежується велика ступінь досягнення мети і менші витрати на її досягнення. Але такий підхід до оцінки економічної ефективності часто не акцентує увагу керівництва на супроводжує кожну альтернативу ризик, який може значно знизити очікувану ефективність.

Тому оцінку економічної ефективності передбачуваних варіантів дій доцільно проводити в 3 етапи:

Як показники економічної ефективності можуть розглядатися показники рентабельності, прибутковості, віддачі, в залежності від того, які пріоритети ставить перед собою організація.

· З показників рентабельності: Показники рентабельності власного капіталу, рентабельності вкладеного капіталу, рентабельності поточних витрат і рентабельності продажів.

· З показників прибутковості: Прибуток на одного працівника, прибуток на 1 виробничої потужності, прибуток на 1 руб. з / п та ін.

· З показників віддачі: Продуктивність праці, фондовіддачу, оборотність оборотних коштів.

2) Аналізуються можливості досягнення критичних величин. Ці величини задають певну межу, недосягнення якого означає для організації серйозних фінансових втрат аж до банкрутства. Чим менше значення критичної величини, тим швидше за інших рівних умов досягне її організація і тим більше буде запас її міцності при здійсненні обраного варіанту дій і тим менш ризикованим виглядає варіант.

У торгівлі розраховують 2 основні критичні величини:

· точка беззбитковості (Обсяг реалізації, обсяг продажів, обсяг товарообігу, який забезпечує організації нульовий обсяг прибутку): Рпост / (Урд% -УрРпер%) * 100

· критична величина доходу (Обсяг доходу, який забезпечує організації вихід на нульовий прибуток). На його основі оцінює запас фінансовий міцності, який характеризує ступінь її стійкості до джерел ризику і показує, яка зміна доходу зможе витримати організація без значної шкоди для свого майна при зміні раніше врахованих чинників розвитку.

Керуючись цими розрахунками, менеджмент організації на цьому етапі відмовляється від тих варіантів дій, які містять катастрофічний, т. Е. Неприйнятний ризик.

3) Остаточний варіант поведінки вибирається за кінцевими показниками ефективності, які визначаються з урахуванням вимірювання ризику, Т. Е. Третій етап пов'язаний з оцінкою ризику кожного варіанту, відібраної для реалізації. Проведення цього етапу спирається на спеціальний методичний інструментарій і передбачає розрахунок скоригованого на ризик економічного ефекту.


Тема. Спеціальний методичний інструментарій аналізу ризику

Стратегія змішаного типу, або комбінована стратегія «-- попередня | наступна --» якісний
загрузка...
© om.net.ua