загрузка...
загрузка...
На головну

Стратегія змішаного типу, або комбінована стратегія

Стратегія гарантованої стійкості, або оборонна стратегія

Стратегія активного втручання, або наступальна стратегія

Стратегія екстреного реагування, або реактивна стратегія

Рівень освоєння практики ризик-менеджменту

Ставлення до ризику

Визначається суб'єктивно-психологічним сприйняттям небезпеки і схильністю власників і керівництва приймати на себе ризик різного рівня.

Визначається стадією життєвого циклу організації і її положенням на ринку.

Політику ризику слід розглядати з одного боку як необхідну частину економічної політики організації на цільових ринках, а з іншого боку, як інструмент досягнення цілей і завдань ризик-менеджменту. В останньому випадку за допомогою політики ризику визначаються умови та варіанти проведення та способи реалізації управлінських рішень щодо ризику в стратегічному і тактичному масштабі діяльності.

На стратегічному рівні управління організацією політика ризику знаходить своє вираження через обгрунтування і вибір стратегії управління ризиком, а також через розробку необхідних для реалізації цієї стратегії програмних документів, внутрішніх інструктивних матеріалів, які регламентують порядок управління ризиком на різних рівнях управлінської ієрархії.

Можна виділити слід. види (типи) стратегій управління ризиком:

Спрямована на створення системи ризик-менеджменту, сигналом для початку дії якої є наступ ризикового події. Найбільш затребувана на ранніх стадіях розвитку організації, коли ще відсутня досвід настання ризикових подій, обмежені можливості фінансування політики ризику і не сформована інформаційна база для прогнозування.

Вона орієнтує ризик-менеджмент організації на пошук можливостей запобігання ризикових подій за допомогою постійного цілеспрямованого впливу і взаємодії з факторами середовища. Цей тип стратегії реалізують організації, вже освоїлися на цільових ринках.

Ризик-менеджмент організації забезпечує підвищення рівня надійності функціонування, рівня захищеності організації та її опірності впливу ризикових подій. Така стратегія характерна для пізніх стадій життєвого циклу організації.

Передбачає певне співвідношення всіх вище названих типів. Її використовують зрілі форми бізнесу.

У практиці господарювання перші три типи стратегії в чистому вигляді в поведінці організації зустрічаються рідко. Цьому сприяє реалізація політики ризику на оперативно-тактичному рівні.

На відміну від стратегічного рівня управління організації, який орієнтований на системний охоплення проблеми ризику в довгостроковій перспектив оперативно-тактичне управління здійснюється в режимі реального часу і проводиться відносно конкретних ризикових ситуацій і подій, що часто викликає необхідність деякого коректування стратегічних завдань і їх адаптації до знову виникли економічним умовам.

Тому політика ризику на оперативно-тактичному рівні управління спирається на ситуаційний підхід управління, т. Е. На оперативно-тактичному рівні політика ризику є набагато більш гнучким інструментом управління і реалізується через комплекс заходів, спрямованих на скорочення можливих негативних наслідків, прийнятих управлінських рішень.

__________________________________________________________________________________________

Політика ризику організації та стратегії її реалізації «-- попередня | наступна --» Загальні підходи до аналізу ризику
загрузка...
© om.net.ua