загрузка...
загрузка...
На головну

Політика ризику організації та стратегії її реалізації

Зміст процесу управління ризиком

В умовах конкурентного і динамічного ринку управління ризиком не може обмежуватися окремими рішеннями і діями (т. Е. Не може носити дискретний характер) - функції накопичення і обробки котра надходить в організацію інформації, моніторингу погіршення ситуації, попередження ризику і реагування на його прояви - повинні бути задіяні постійно в якості складової частини єдиного процесу управління діяльністю.

У зв'язку з цим управління ризиком - безперервний процес, реалізація якого спрямована на вирішення цілком певних задач:

· Підтримка процесу прийняття рішень через своєчасне забезпечення системи управління інформацією про ризик

· Підвищення керованості ризиком на основі максимального охоплення управлінської функції, причин, наслідків та наслідків його настання

· Забезпечення функціонування структурних підрозділів елементів і процесів організації в рамках заданих меж допустимості та прийнятності ризику

· Оптимізація розмірів залучених на управління ризиком ресурсів, в т. Ч. І перш за все фінансових коштів

· Узгодження розроблених заходів з управління ризиком зі стратегією розвитку при дотриманні економічної доцільності.

Виконання даних завдань здійснюється на практиці через логічно оформлену в часі і просторі послідовність дій, в якій можна виділити етапи:

1) ідентифікація можливих до настання ризикових подій

2) опис механізму ріскообразованія

3) аналіз ринку

4) обґрунтування і вибір методів управління

5) їх реалізація і контроль

6) оцінка ефективності заходів управлінського впливу

7) поповнення бази даних про ризики її діяльності

Обов'язкова умова забезпечення ефективності процесу управління ризиком - постійне поновлення його проведення по мірі надходження нової інформації, неодноразове повернення в міру необхідності до того чи іншого етапу при появі нових даних забезпечує гнучкість ризик-менеджменту і відкриває можливості вивчення кожної ситуації з урахуванням різноманітності зв'язків і відносин організації .

Крім того, з позиції концепції системного ризик-менеджменту у правління ризиком необхідно розглядати як багаторівневий процес, результативність якого визначається спільними зусиллями і єдністю політики ризику, яка реалізується на різних рівнях управлінської ієрархії - державному, галузевому, фірмовому і індивідуальному.

Такий підхід в діяльності організації дозволить створювати і нарощувати її конкурентні переваги як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

______________________________________________________________________________________________

політика ризику - Специфічний інструмент ризик-орієнтованого управління, за допомогою якого отримують реальне втілення, прийнята в організації концепція ризик-менеджмент.

Політика ризику відображає обрану власниками організацію і реалізовану її керівництвом позицію по відношенню до ризику, яку обрали власники, в складі якої виділяють діалектичну єдність 3 елементів:

1) бачення проблеми ризику

Рівень розуміння його сутнісних властивостей, ключових факторів і умов ріскообразованія, які відповідають обраній сфері діяльності, а також принципів побудови, цілей і завдань ризик-менеджменту.

Сутність, концепції і принципи управління ризиком в організації «-- попередня | наступна --» Стратегія змішаного типу, або комбінована стратегія
загрузка...
© om.net.ua