загрузка...
загрузка...
На головну

Схильних до ризику

нейтральних

противників ризику

При заданому доході віддасть перевагу гарантований результат ризикового результату. Таких більшість.

При цьому очікуваний доходу залишається байдужим до вибору між гарантованим і ризиковим результатом.

При цьому очікуваний дохід він віддасть перевагу пов'язаний з ризиком результат гарантованого результату. Вважається, що такі люди на психологічному рівні отримують задоволення від азартної гри.

Фахівцями в області психології ризику доведено, що ставлення до ризику є досить комплексним поняттям, яке визначається специфікою психічного образу ризику, який в свою чергу формується в результаті складного переплетення великої кількості індивідуальних психологічних характеристик суб'єкта:

· Його мотивації,

· Його рівня відповідальності за результат,

· Його предметної включеності в ситуацію і можливості впливати на хід подій,

· Його рівня інформованості

· Добровільності прийняття на себе ризику

· віку

· Рівня освіти

· Рівня професійної підготовленості

· Наявності досвіду роботи в побутових умовах.

Ставлення до ризику враховується і використовується в бізнесі, т. К.

1) гарантованого результату в бізнесі практично не буває, то розумна схильність до ризику є цінною якістю будь-якого фахівця на всіх рівнях управління в економіці,

2) на неприхильність менеджменту організації та окремих громадян піддавати ризику капітал без гарантії відповідної компенсації заснований на діяльності страхових компаній,

3) прагнення отримати більший дохід від фінансування проектів з великим рівнем ризику враховується при інвестиційної діяльності при оцінці очікуваної прибутковості вкладень інвесторів., Зокрема з метою залучення інвестора до фінансування проекту для розрахунку очікуваної прибутковості організації, акції якої розміщені на фондовому ринку застосовується так звана модель ціноутворення довгострокових активів.

Capital Assrt Pricing Model (CAPM)

R = Rf + ? * (Rm-Rf)

R - очікувана прибутковість власного капіталу організації

Rf - безризикова ставка прибутковості (на практиці прибутковість облігацій, казначейських білетів, і ін. Прибутковість яких гарантує держава)

Rm - середня прибутковість цінних паперів на фондовому ринку в поточному періоді (середня ринкова прибутковість)

(Rm-Rf) - премія за ризик щодо середньоринкового ризику на фондовому ринку

? - індивідуальний ризик щодо сформованого на фондовому ринку (використовується для оцінки ризику інвестування в окремі цінні папери і розраховується виходячи з амплітуди коливань прибутковості акцій аналізованої організації в порівнянні з середньою (загальною) прибутковістю фондового ринку в цілому на основі довгострокового аналізу статистичних даних.

k - ступінь корреліціі між рівнем прибутковості за індивідуальним виду цінних паперів і середнім рівнем прибутковості акцій по ринку в цілому

?i - Середньоквадратичне відхилення дохідності за індивідуальним виду цінних паперів або акцій

?m - Середньоквадратичне відхилення дохідності по фондовому ринку в середньому

Якщо ? дорівнює 1,то це означає, що ризик i-тих цінних паперів відповідає середньому рівню ризику, що склався для даної групи акцій з ринку в цілому.

Якщо ? менше 1,то це означає, що рівень ризику i-тих цінних паперів даної організації менше середнього рівня ризику на фондовому ринку.

Якщо ? більше 1,то рівень ризику i-тих цінних паперів більше середнього рівня ризику на фондовому ринку.

Але розрахунок цієї формули має деякі недоліки.

У ній враховується головним чином (через різницю ...) систематичний ризик, пов'язаний із загальною макроекономічною ситуацією, який не може бути знижений за допомогою диверсифікацією вкладень і тому вимагає винагороди у вигляді додаткової прибутковості. Відповідно оцінка вкладень в дану цінний папір може проводитися тільки з точки зору гранично диверсифікованого інвестора (який вклав гроші в усі види цінних паперів на ринку). Якщо ж інвестор більшу частину своїх коштів вклав у якийсь певний актив, то він несе не тільки систематичний, а й значну частину несистематичного ризику. Зазвичай цей ризик становить основну частину в сукупному рисі вкладень і досягає в середньому до 80%. Але обчислення ?-коефіцієнти засновані на використанні статистичних оцінок (природно які склалися в минулому), які тільки в деякій мірі відображають майбутню ситуацію, т. К. Побудовані на даних минулого, т. Е. При використанні ?-коефіцієнта важливо оцінювати адекватність його значень в майбутній розвиток ситуації.

_______________________________________________________________________________________________

Ставлення до ризику (психологічний аспект) «-- попередня | наступна --» значення ризикології
загрузка...
© om.net.ua