загрузка...
загрузка...
На головну

Види господарського ризику

Будь-яка органіхзація може здійснювати різні види діяльності, розвиватися .... І пройти на різних етапах життєвого циклу різні цілі. Різноманітність можливої комбанаціі тріади небезпека, активність, цінність викликає присутність різних видів ризику. З метою впорядкування наших уявлень про якість і властивості ризику всі його прояви відносять до тієї чи іншої групи за схожістю класифікаційних ознак.

Класифікація ризику:

1. За видами господарської діяльності

a. Підприємницький ризик - виникає в процесі діяльності на ринку з приводу пошуку і реалізації ефективних проектів, оптимізації співвідношення доходів і витрат, мінімізації втрат на основі вільного руху капіталу з урахуванням матеріальної зацікавленості і відповідальності суб'єктів ринку.

i. Виробничий - пов'язаний з сукупністю операцій з розробки та виробництва продукції

ii. Торговий - пов'язаний з доведенням товару від виробника до кінцевого споживача

iii. Фінансовий - виникає в сфері фінансового і грошового обігу, т. Е. Кредитних, валютних, фондових, страхових і т. Д. Операцій.

b. Інноваційний ризик пов'язаний з областю наукових відкриттів, розробкою і впровадженням розробок, проведенням НДДКР, розрахованих на тривалий період! і вимагають значних вкладень, терміни окупності яких пов'язані з високим рівнем похибки. Саме тому інноваційний ризик фінансується з венчурних фондів (венчур перекладається як «ризик»).

c. Майновий ризик - виникає в процесі придбання майна та його обігу на ринку в якості споживчої вартості при невиробничому використанні власної? Це так звані орендні, лізингові, ломбардні операції

d. Соціальний ризик пов'язаний з організацією та господарською діяльністю некомерційних структур та установ соціальної сфери (медицина, освіта і т. Д.)

2. В залежності від рівня організації системи суспільства

a. Ризик мегарівня (глобальний)

b. Ризик макрорівня (гос-во)

c. Ризик мезоуровня (регіон, галузь)

d. Ризик мікрорівня (фірма, організація)

e. Ризик нанорівні (окремої людини)

3. Залежно від джерела виникнення небезпеки

a. Ризик, обумовлений воздейтсвия зовнішніх факторів -кон'юнктурний, інфляційний, політичний і т. Д.

b. Ризик, обумовлений воздейтсвия внутрішніх чинників - інвестиційний, моральний ..

4. За характером носія інтересів

a. власника

b. управлінця

c. працівника

d. конкурента

e. Партнера по бізнесу

5. За змістом ключовий цінності

a. Ризик втрати (погіршення) ресурсів (мат, трудових, Нематов)

b. Ризик погіршення показників діяльності (прибуток, т-т і т. Д.)

6. За масштабу очікуваних негативних наслідків

a. Прийнятний - означає, що можливий результат і наслідки настання ризикової події знаходяться в межах, що відповідають уявленням суб'єкта про доцільність зроблених дій.

b. Неприйнятний - можливі рез-ти наслідки ризикової події наближаються до величини. Яка ставить під сумнів доцільність вибору даного рішення. Ця величина для кожного суб'єкта дуже індивідуальна. Перш за все вона залежить від ступеня ризику і схильності до ризику

c. Катастрофічний (надмірний) - збиток від передбачуваних дій може носити непоправної і незворотного характеру

7. За ступеня керованості

a. Несистематичний (керований) - м. Б. знижений за допомогою комплексу управлінських заходів специфічного для даної організації характеру

b. Систематичний - некерований. Виникає з зовнішніх умов, які задають циклічний характер все економіки і тому не м. Б. знижений специфічними управлінськими заходами.

8. Кпрл

a. Обгрунтований - ьатппд

b. Необґрунтований - побудований на судженні і інтуїції ЛП

______________________________________________________________________________________________

Причини ріскообразованія в сфері економіки. «-- попередня | наступна --» Типи ставлення до ризику і їх використання в господарській практиці.
загрузка...
© om.net.ua