загрузка...
загрузка...
На головну

V. Права та обов'язки сторін за договором позики

Обов'язки позичальника:

Повернути суму позики в строк і в порядку встановленому угодою сторін. Місце виконання зобов'язання може визначаться в самому договорі. Якщо місце виконання не обумовлено, то зобов'язання повинно бути виконано в місці проживання (перебування для юр особи) позикодавця в момент виконання зобов'язання. Момент виконання зобов'язання може бути встановлений в договорі. Якщо не встановлено, то категорія розумний термін.

Грошове зобов'язання може бути виконано 3 особою, представником (ст.293 ЦК). Знаходження розписки у позичальника свідчить про виконання ним свого обов'язку. Можна заперечити договір позики по безгрошової при наявності письмового документа при наявності документа, що підтверджує отримання позичальником грошей або речей коли: 1 ситуація - зазначені в письмовому документі гроші та інші речі не були фактично отримані позичальником, 2 ситуація - гроші або речі були отримані позичальником, але в кількості меншій, ніж зазначено в договорі. Оскаржити договір позики по безгрошової може тільки позичальник.

Ст.763 Гк - дострокове повернення суми позики (але якщо без процентну позику, то таке повернення можливе і без згоди позичальника, якщо з%, то тільки за згодою позикодавця)

Права позикодавця: вимагати повернення суми позики по закінченню терміну дії договору. Вимагати сплати% на суму позики (тільки по оплатним договорами). Право вимагати повернення суми позики з відсотками при порушенні терміну повернення чергової частини позики (краще прописувати в договорі). Вимагати дострокового повернення суми позики з відсотком при незабезпеченні повернення позикових коштів. Контролювати витрачання позикових коштів (в договорі цільової позики). Вимагати дострокового повернення суми позики та відсотків за нецільовому використанні позикових коштів

Обов'язків у позикодавця немає але Можуть лежати кредиторські обов'язки (приклад - відкриття рахунку для переказу грошових коштів).

Відповідальність тільки у позичальника і вона настає при несвоєчасному виконанні зобов'язань (ст.366 ЦК).

Тема: Кредитний договір

Поняття та ознаки кредитного договору

За кредитним договором банк або небанківська кредитно-фінансова організація (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) іншій особі (кредитоотримувачу) в розмірі та на умовах, передбачених договором, а отримувач кредиту зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (ст.771 ГК, ст.137 БК, глава 18 БК).

ознаки:

1. Консенсуальної (з моменту укладення, узгодження істотних умов). Обов'язок видачі кредиту як правило виникає з моменту укладення договору проте сторони можуть вказати в договорі конкретний термін видачі кредиту не співпадає з датою укладення договору (термін надання кредиту - Істотне умова договору). Днем надання кредиту вважається день, який: сума кредиту зарахована на рахунок кредитоотримувача; сума кредиту перерахована банком в оплату розрахункових документів наданих кредитоотримувачем; сума кредиту використана відповідно до вказівок кредитоотримувача. Сума кредиту видана кредитоотримувачу готівковими коштами.

2. Двосторонній

3. Відшкодувальний (не може бути безоплатним навіть якщо прописано в договорі). Возмездность виражається у сплаті відсотків за користування кредитом. При цьому кредитодавець до укладення кредитного договору зобов'язаний ознайомити кожного кредитоотримувача з інформацією про розмір відсотків за користування кредитом (до видачі кредиту видається до інформаційного листа). Відсотки визначаються із застосуванням фіксованої річної процентної ставки яка передбачається в кредитному договорі і є постійною протягом усього терміну його дії або з використанням змінної річної процентної ставки, яка змінюється в порядку узгодженому сторонами при укладенні кредитного договору і не може бути змінена в односторонньому порядку.

4. Терміновий. Повинні бути передбачені 2 категорії термінів (обов'язкова умова) - термін надання кредиту і термін повернення кредиту.

5. Кредитування - активна банківська операція.

Сторони кредитного договору

Кредитодавець - банк, який уклав кредитний договір з кредитоотримувачем з надання йому грошових коштів в розмірі та на умовах визначених договором.

Позичальник - юр. особа (в тому числі банк) або фізична особа (у тому числі ІП), які уклали кредитний договір з кредитодавцем з отримання грошових коштів в розмірі та на умовах визначених договором. Існує точка зору: кредитний договір - публічний договір (але критикують т. До немає рівних умов для всіх і не всі можуть отримати кредит). Кредитоспроможність кредитоотримувача - здатність в повному обсязі і термін виконати свої зобов'язання за кредитним договором належним чином відповідно до умов цього договору та вимог законодавства. Скоринг кредитоспроможності - це математична чи статистична модель оцінки кредитоспроможності по результат якої використовується кредитодавця про прийняття рішення щодо надання кредиту. Закон "про кредитні історії" від 10.11.2008 року + постанову правління Нацбанку від 27.05.2009 року № 67.

При кредитуванні фіз. ледве не Іп контроль за наявністю простроченої заборгованості раніше виданими і не погашеним кредитам в інших банках може не здійснюватися.

Правоздатність і кредитоспроможність - невід'ємні частини

Предмет кредитного договору

Предмет - грошові кошти (готівкові та безготівкові), крім того може бути, як національна, так і іноземна валюта. Фізичні особи не мають права отримувати кредити в іноземній валюті.

Форма кредитного договору. Порядок укладення.

Обов'язково письмова (недотримання-недійсність договору). Типові форми.

Порядок укладення визначається локальними актами конкретного банку. За загальним правилом: Перевірка правоздатності і оцінка кредитоспроможності кредитоотримувача; Уповноважений орган або працівник банку приймає рішення про надання кредиту (письмова форма); Висновок кредитного договору і його підписання. Термін між подачею документів і видачею кредиту - локальними актами.

Способи забезпечення виконання зобов'язань.

Тема: Договір банківського рахунку

III. Форма і способи укладення договору позики «-- попередня | наступна --» I. Поняття договору банківського рахунку
загрузка...
© om.net.ua