загрузка...
загрузка...
На головну

III. Форма і способи укладення договору позики

II. Сторони і предмет договору позики.

I. Поняття і предмет договору позики.

Договір позики - це договір, за яким одна сторона (позикодавець) передає (значить реальний) у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості (ч.1 ст.760 ЦК).

ознаки:

1. Реальний (вступає в силу з моменту передачі предмета договору), подолати реальний характер договору позики можливо завдяки використанню конструкції попереднього договору.

2. Одностороння (у позикодавця тільки право вимоги)

3. Відшкодувальний (загальна презумпція діє: передбачається якщо інше не передбачено - ст., Винагороду у вигляді відсотків на суму позики). Спростування презумпції оплатне за договором позики - договір позики передбачається безоплатним, якщо в ньому прямо не передбачено інше, у випадках якщо: договір укладений між громадянами на суму, що не перевищує 50 кратний розмір базової величини і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін ; за договором позичальникові передаються не гроші, а інші речі визначені родовими ознаками.

4. Обов'язково повертається інша річ

"Кредитор" - кредитор і "Позичальник" -боржник, можуть бути будь-які суб'єкти ... обмеження від видів договору позики.

предмет: гроші та інші речі визначаються родовими ознаками. Іноді може бути іноземна валюта і валютні цінності (ст.11 Закону про валютне регулювання і валютний контроль про т22.07.2003 р)

По предмету договір позики відрізняється від договору оренди і безоплатного користування майном, а за програмними цілями відрізняється від договору зберігання.

Ст.761 ГК: письмова форма, якщо його сума не менш ніж в 10 разів перевищує встановлений законодавством розмір базової величини. Коли Кредитор (юр. Особа), незалежно від суми - письмова форма. Жорстких наслідків письмової форми не передбачено. Може підтверджуватися розпискою позичальника або іншим документом, який засвідчує передання позичальнику суму позики. Розписка не є письмовою формою договору позики (т. К. Одна сторона, а договір - двостороння угода і не слід волі позикодавця) !!!

Особливі способи укладення договору позики:

u видача векселя,

u придбання облігацій,

u новація боргу виник з самостійного зобов'язання в позикове зобов'язання.

Чи не передбачає істотних умов, тільки Предмет.

IV. Види договору позики:

1. Цільовий позику - сторони можуть передбачити цільове використання предмета договору позики, в цьому випадку позикодавець отримує право здійснювати контроль за дотриманням цілей використання коштів, а позичальник зобов'язується забезпечити можливість здійснення такого контролю. Одночасно з'являться додаткові підстави для розірвання договору позики з ініціативи позикодавця.

2. Позика оформлений векселем (документ, що засвідчує зобов'язання векселедавця виплатити по настанні передбаченого в векселі терміну отримані в позики грошові суми; ознаки векселя - Абстрактність (не залежить від підстав свого виникнення). Приклад: переданий товар, а ви даєте вексель замість оплати, але в подальшому ви не можете заперечувати правомірність даного векселя від того що товари не були передані або облігацією формалізм - має встановлену форму і зміст і якщо не дотримані документ втрачає вексельну силу облігація - документ, що засвідчує право її власника від імені випустив облігацію передбачений її термін від номінальної вартості облігації або майнового еквівалента а також право на отримання фіксованого відсотка від вартості облігації або інших майнових прав. Емісія за угодою сторін не допускається.

3. Договір державної позики має спеціальний суб'єктний склад в ролі позичальника - держава, має спеціальне зміст (нормативно встановлюється) форму і правове регулювання. Бюджетним кодексом встановлено, що даний договір оформляється шляхом випуску цінних паперів. Зовнішній і внутрішній державний займ. За своєю природою - договір приєднання.

4. Комерційний позику - єдиний вид договору позики, який не оформлюється самостійним договором. Під комерційним позикою розуміється будь-який різночасне виконання сторонами основного договору своїх взаємних зобов'язань. Приклад: розстрочення або відстрочення оплати переданого товару, авансування і передоплата. Застосовуються правила глави 42 (про договір позики) якщо інше не передбачено законодавством.

Ст.770 ГК має право застосувати главу 42 (субсидіарної)

Кредитний договір (?) Вид або самостійний

V. Постійна рента «-- попередня | наступна --» V. Права та обов'язки сторін за договором позики.
загрузка...
© om.net.ua