загрузка...
загрузка...
На головну

VII. Види договору оренди

1. договір прокату. За договором прокату Орендодавець здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в тимчасове володіння і користування.

Особливості :

u Орендодавець тільки спеціальний суб'єкт

u Предмет - рухомі речі, які використовуються для споживчих цілей

u Мета - для особистого, сімейного, домашнього використання (споживчі цілі), якщо інше не передбачено договором або не випливає із суті зобов'язання.

u Договір укладається на термін до 1 року

u Публічний договір

u Передача майна у володіння і користування

u Форма: письмова (оформляється квитанція встановленого зразка)

2. Договір оренди транспортних засобів:

· З наданням послуг з управління та технічної експлуатації (договір фрахтування на час).

· Без надання послуг з управління та технічної експлуатації.

Договір укладається на певний термін. Обов'язкова письмова форма.

3. Договір оренди будівель і споруд.

Додаткове істотна умова - ціна. Письмова форма - 1 документ підписаний сторонами. Недотримання форми - недійсність договору. + Декрет 24.

4. Договір оренди підприємства.

предмет : Підприємство як майновий комплекс для здійснення підприємницької діяльністю Письмова форма - 1 документ підлягає державній реєстрації (вважається укладеним з моменту такої реєстрації). Орендар наділений широкими повноваженнями щодо внесення змін до складу орендованого майна.

5. Договір фінансової оренди (Лізинг).

Орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. - Ч.1 ст.636 ЦК.

ознаки:

1. Консенсуальної

2. Відшкодувальний

3. Двосторонній

Особливості :

1. 3 зобов'язаних особи: лізингодавець, лізингоодержувач, продавець (не бере участі в договорі лізингу в якості сторони).

2. На відміну від загальної оренди лізингодавець не є власником або титульним власником майна переданого в лізинг.

Купуючи майно у продавця орендодавець повинен повідомити його, про те, що мета: лізинг.

Постанова Радміну від 04.06.2010 р № 865 "Положення про лізинг"

3. Активна роль лізингоодержувача (як правил сам визначає продавця та вказує майно яке повинно бути придбано лізингодавцем для подальшої передачі в лізинг.

4. Передача орендованого майна лізингоодержувача проводиться не лізингодавцем, а продавцем.

Види лізингу:

1. Фінансовий лізинг - лізингові платежі протягом терміну лізингу (не менше 1 року) забезпечують можливість лізингоодержувачу не менше 75% контрактної вартості предмета лізингу, незалежно від того чи буде викуп лізингу або його повернення лізингодавцю.

2. Оперативний

3. Поворотний

Договір ренти. Довічне утримання з утриманням.

VI. Права та обов'язки сторін «-- попередня | наступна --» V. Постійна рента
загрузка...
© om.net.ua