загрузка...
загрузка...
На головну

III. Порядок укладення та форма договору

II. зміст договору

I. Поняття договору. Правове регулювання. Предмет.

Договір продажу підприємства

За договором продажу підприємства продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий комплекс (ст.132 ЦК), за винятком прав і обов'язків, які продавець не має права передавати іншим особам. - Ст.530 ГК.

п.1 ст. 130 ГК - поняття нерухомого майна: це об'єкти переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, насадження, будівлі, споруди.

регулюється:

O Параграф 7 глави 30 ЦК

O Закон "про державну реєстрацію нерухомого майна прав на нього та угод з ним" від 27.02.2002 р

O ст.49 кіз

O Указ від 27.12.2007 р № 667

O Постанова Мінтрансу від 12.02.2008 р № 5

У договорі повинні бути закріплені дані дозволяють визначити встановлене нерухоме майно підлягає передачі покупцю за договором, у тому числі дані визначають розташування нерухомого майна на відповідній земельній ділянці або в складі іншого нерухомого майна.

Предмет договору : будівлі та споруди.

Споруда - об'ємна площинна або лінійна, наземна, підземна, надземна будівельна система змонтована на фундаменті або під землею складається з несучих або огороджених конструкцій і призначена для виконання виробничих процесів різного виду, зберігання матеріалів, виробів, пристосована (?) Для тимчасового перебування і переміщення людей , вантажів в ін.

Будівля - будівельна система складається в міру необхідності з надземної і підземної частин з приміщеннями для проживання та (або) діяльністю людей, розміщення виробництва, зберігання продукції або утримання тварин.

Предмет визначається відповідно до ст.525 ГК - У договорі повинні бути закріплені дані дозволяють визначити встановлене нерухоме майно підлягає передачі покупцю за договором, у тому числі дані визначають розташування нерухомого майна на відповідній земельній ділянці або в складі іншого нерухомого майна + ст.526: договір повинен передбачати ціну цієї нерухомості. + При продажу житла, де проживають особи зберігають право користування житловим приміщенням після його придбання покупцем повинен бути перелік цих осіб із зазначенням їх прав на користування житловим приміщенням.

Договір укладається в письмовій формі: 1 документ підписаний сторонами. Недотримання цієї умови тягне недійсність договору.

Ст.67 Закону: документи є підстава для державної реєстрації угоди з нерухомим майном з якої випливає волевиявлення громадянина, повинна бути нотаріально посвідчена або посвідчена реєстратором.

ГК: реєстрації підлягає перехід права власності на нерухоме майно. На практиці відразу реєструють договір і перехід права власності.

3 етапи укладення договору:

1. Оформлення договору і державна реєстрація (ст.521 ГК + ст.9,67 Закону).

2. Передача нерухомості по передавальному акту чи іншого документа про передачу (ст.527 ЦК).

3. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість * ст.522 ЦК).

Особливості порядку оформлення договорів щодо будинків в сільських населених пунктах. Указ від 11.08.2005 р № 368.

Виконання договору взаємопов'язане з оформлення прав на земельну ділянку при продажу будівлі, споруди (ст. 523,267 ЦК, п.3 Указ 667, ст.55 кіз).

IV. Особливості виконання договору «-- попередня | наступна --» VI. Права та обов'язки сторін
загрузка...
© om.net.ua