загрузка...
загрузка...
На головну

II. Особливості виконання зобов'язань

I. Поняття і сфера застосування договору. Підстави висновок.

Поставка товарів для державних потреб

Державні потреби - необхідні Республіці Білорусь товари, призначені для реалізації соціально-економічних, науково-технічних, оборонних, природоохоронних та інших завдань.

Закон Республіки Білорусь "Про поставки товарів для державних потреб" від 24.11.1993 р № 2588 (ст.2 - закріплює цілі).

Склад державних потреб: перелік державних потреб + перелік державних замовників - складова частина прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь і республіканського бюджету на черговий рік.

Пропозиції щодо складу державних потреб представляється суб'єктами в Міністерство економіки (твердження в кінці року), далі склад держ. потреб доводиться до державних замовників і виконавців в разі їх визначення.

Державні замовники - певні Радміну, безпосередні замовники: міністерства, установи та об'єднання підлеглі уряду, виконкоми.

Державний замовник не має права передавати свої повноваження щодо формування та розміщення державного замовлення іншим особам.

Відносно місцевих держ. потреб: замовники визначаються виконавчими і розпорядчими органами відповідної АТО.

Розміщення замовлень для держ. потреб здійснюється замовниками відповідно до порядку встановленим законодавством, щорічно затверджується складом державних потреб.

п.2-5 Постанови Радміну № 437 від 13.06.1994 р

Державних закупівлі - закупівлі товарів, робіт, послуг здійснюються юр. особами та ВП повністю або частково за рахунок коштів бюджетів включаючи цільові бюджетні фонди, а також за рахунок державних позабюджетних та інноваційних фондів в тому числі для державних потреб.

Термін "державних закупівлі" ширше, ніж "поставка товарів для державних потреб" т. До будь-яке постачання - закупівля.

Існує 4 процедури державних закупівель:

1. Конкурс - проводиться при орієнтовній вартості державних закупівель на суму від 8 тисяч базових величин.

2. Запит цінових пропозиції - на суму від 1 до 8 тисяч базових.

3. Оформлення конкурсного листа - від 50 до 1000 б. в ..

4. Закупівля з одного джерела - від 50 і більше б. в у випадках визначених Радміну.

Указ від 17.11.2008 р № 618 (п.4 містить виключення, коли не треба проводити зазначені вище процедури).

Указ від 30.12.2010 р № 708.

Постанова Радміну від 20.12 2008 року № 1987 (прийнятий в розвиток указу № 618).

Для поставок товарів для державних потреб необхідно 2 документа:

1. Державний контракт (первинний документ).

2. Договір поставки товарів для державних потреб (вторинний т. До укладається на підставі державного контракту).

Існує 2 структури договірних зв'язків:

1. Проста структура - коли поставка здійснюється виконавцем відповідно до умов державного контракту безпосередньо державному замовнику або вказаним ним одержувачам без укладення з останніми договорів.

2. Складна структура передбачає прикріплення державним замовником постачальника-виконавця конкретному покупцеві для укладення з ними договору поставки товарів для державних потреб на підставі повідомлення про прикріплення видається державних замовником.

Висновок державного контракту з постачальником є обов'язковим, якщо у відношенні даного постачальника була завершена одна з 4 процедур (див. Вище) по вибору постачальника.

Для постачальників висновок державного контракту обов'язково:

1. Для постачальників є монополістами з продажу / виробництву певних товарів (ст.11 Закону про постачання ...)

2. Якщо постачальник є заготівельної організацією

3. Постачальник в рамках державного оборонного замовлення і поставок товарів до державного та мобілізаційного резерву.

4. Постачальники брухту і відходів чорних і кольорових металів (постанова Радміну № 40 від 12.01.2012 р)

п.1 ст.12.5 КпАП передбачає відповідальність постачальників за відмову від обов'язкового укладення державного контракту.

При простій структурі договірних зв'язків, відносини між сторонами державного контракту в процесі виконання регулюються: параграфом 4 глави 30 ЦК => спеціальне законодавство => правила про договір поставки (ст.476 - 493 ЦК) => Загальні норми про купівлю = продажу.

При складній структурі договірних зв'язків: обов'язок оплати поставлених товарів покладається не на державного замовника, а на покупця.

Державний замовник визнається поручителем за грошовими зобов'язаннями покупця (у разі несплати товарів, державний замовник буде відповідати перед постачальником в повному обсязі включаючи% і відшкодування збитків). Збитки які були завдані постачальнику у зв'язку з обов'язковим прийняттям державного замовлення повинні бути виплачені державним замовником в термін не більше 30 днів з дня передачі товару передбаченого контрактом. В іншому випадку постачальник має право відмовитися від виконання договори та зажадати відшкодування збитків спричинених розірвання контракту.

Державний замовник має право відмовитися від виконання державного контракту за умови заподіяння збитків як постачальнику так і покупцеві.

V. Виконання договору. «-- попередня | наступна --» I. Поняття, значення, особливості.
загрузка...
© om.net.ua