загрузка...
загрузка...
На головну

Обов'язки продавця щодо характеристик товару

1. Передати товар в належній кількості. Способи визначення кількості:

1. В одиницях виміру

2. У грошовому вираженні

3. Встановлений в договорі порядок визначення

Наслідки невиконання (ст.436 ЦК) : Відмова покупця від переданого товару та його оплати; вимагати передати відсутню кількість. Якщо товар оплачений - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми (р.1 ст.436 ЦК).

2. Передати товар в належному асортименті.

Асортимент - це угруповання однорідних товарів різних за моделями, розмірами, кольорами та інших ознаками.

У роздрібній торгівлі асортиментний перелік - адміністративне вимога.

Наслідки порушення умови договору щодо асортименту (ст.438 ЦК):

Покупець має право відмовитися від їх прийняття і оплати, а якщо оплачені, - вимагати повернення сплаченої грошової суми (ч.1 ст.438 ЦК).

3. Передати товар належної якості (ст.439 ЦК).

Якщо в договорі не визначено якість, то продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується (ч.2 ст.439 ЦК).

Гарантія якості буває Законна і Договірна.

Законна - має місце в усіх випадках, коли гарантія не передбачена договором (п.1 ст.440 ЦК). Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до моменту переходу ризику або з причин які існували до цього моменту.

Договірна - продавець відповідає за недоліки товару, якщо доведе, що вони виникли після передачі покупцеві.

Гарантій термін починає текти з моменту передачі товару покупцеві (ст.428 ЦК), якщо інше не передбачено договором або законодавством - ст.441 ГК.

Гарантійний термін слід відрізняти від терміну придатності.

Термін придатності - передбачений законом період часу після закінчення якого товар стає непридатним для використання за призначенням. Гарантійний термін, як правило, менше або дорівнює терміну придатності.

Наслідки порушення продавцем умови про якість товару різняться в залежності від того, виявлені в товарі звичайні або істотні недоліки (ст.445 ЦК). Не можна змінити угодою сторін !!!

Покупець виявив звичайні недоліки має право:

1. Розмірне зменшення купівельної ціни

2. Безоплатне усунення недоліків в розумний строк

3. Відшкодування своїх витрат на усунення недоліків

Покупець виявив суттєві недоліки має право:

1. Відмовитися від виконання договору і вимагати повернення сплаченої суми

2. Вимагати заміни товару

4. Дотримання умови про комплекті (комплектності). Ст.448 ГК.

Комплектність - наявність в товарі все необхідних частин (агрегатів, вузлів, деталей); сукупність речей, яка характеризується спільністю їх функціонального призначення.

Умови про комплектність в більшості випадків визначається сторонами, шляхом посилань на нормативні технічні документи; рідше шляхом перерахування складових елементів.

Комплект - довільне і обумовлене ситуативними вимогами сторін в одну групу різнорідних товарів, функціонально і конструктивно не пов'язані один з одним. Приклад: квартира з меблями.

Наслідки передачі некомплектного товару або порушення обов'язку передати комплект товару(Ст.450 ЦК) - покупець має право вимагати від продавця:

1. пропорційного зменшення ціни

2. доукомплектування товару в розумний строк => якщо не виконав в строк, то право вимагати заміни некомплектного на комплектний; відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої суми.

5. Передача товару в тарі та упаковці.

Ст.451 ГК закріплює випадки коли тара і упаковка повинна обов'язково бути (у всіх випадках, крім товарів яким за своїм характером не потрібно затарювання або упаковка).

Ст.452 ГК - наслідки порушення умови про тару і упаковку:

Покупець має право вимагати упакувати (затарить) товар або замінити неналежну тару і упаковку. Можна також пред'явити вимоги з ст. 445 ГК про неналежну якість - ч.2 ст.452 ГК.

Обов'язки покупця(Прийняти товар, сплатити ціну, сповістити продавця про неналежне виконання з боку продавця):

1. прийняти товар

Покупець зобов'язаний вчинити дії щодо передачі йому товару (передбачені в договорі, якщо немає, то дії зумовлювані способом передачі товару).

Наслідки порушення умови про прийом товару - Продавець має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків (п.3 ст.454 ЦК).

2. оплатити товар

Оплата здійснюється покупцем безпосередньо до або після передачі йому продавцем товару (ст.456 ЦК).

За загальним правилом покупець повинен сплатити ціну повністю (одноразово), але існують спеціальні способи оплати товару:

1. Попередня оплата (ст.457 ЦК)

2. Оплата товару проданого в кредит (ст.458 ЦК)

3. Оплата в розстрочку (ст.459 ЦК, додаткові істотні умови: ціна товару, порядок оплати, терміни, розміри платежів)

Наслідки невиконання обов'язку сплатити товар:

1. Прострочення платежу. Продавець має право вимагати оплати товару +% за користування чужими грошовими коштами (ст.366 ЦК)

2. Безпідставна відмова прийняти та оплатити товар. Продавець має право вимагати оплати товару або відмовитися від виконання договору з вимогою про відшкодування збитків (ст.456 ЦК)

3. Якщо продавець відповідно до договору зобов'язується передати покупцеві не тільки товар (неоплачений), але і інше майно, то продавець має право призупинити передачу цих товарів до оплати раніше переданих якщо інше не передбачено законодавством або договором

При попередній оплаті, якщо не передана передоплата покупцем, продавець має право призупинити виконання зобов'язання або відмовитися від виконання зобов'язання і зажадати відшкодування збитків (ст.457 ЦК).

При несплаті товару переданого в кредит - на прострочену суму оплати підлягають сплаті відсотки по ст.366 ГК, але при істотному порушенні зобов'язання продавець має право розірвати договір.

При оплаті в розстрочку - коли покупець не виробляє черговий платіж в строк. Продавець має право відмовитися від виконання договору і зажадати повернення проданого товару, за винятком випадків коли сума платежів отриманих від покупця перевищує половину ціни товару (ст.459 ЦК).

3.Сповістити продавця про неналежне виконання договору з боку продавця (ст.453 ЦК).

VII. Права і обов'язки сторін за договором. Виконання договору. «-- попередня | наступна --» V. Особливості виконання договору роздрібної купівлі-продажу.
загрузка...
© om.net.ua