загрузка...
загрузка...
На головну

VII. Права і обов'язки сторін за договором. Виконання договору

VI. Зміст договору купівлі-продажу.

Істотні умови:

1. Предмет (найменування, кількість товару - п.3 ст.425)

З 01.07.2006 р Наявність товарного номера нанесеного у вигляді штрихового ідентифікаційного коду - істотна умова договору купівлі-продажу, однією стороною в якому є ІП і юр. особи здійснюють оптову (роздрібну) торгівлю, громадське харчування і використовують для ведення товарного обліку автоматичну ідентифікацію товару. Не застосовується! Якщо в договорі передбачені обов'язки сторін по сплаті витрат по присвоєнню внутрішніх товарних номерів і штрихових кодів в торгових об'єктах за рахунок продавців (п.2 постанови Радміну № 862 від 04.08.2005 р).

Звичайні умови:

1. Ціна

2. Термін передачі товару

3. Асортимент

4. Якість

5. Комплект (по тарі та упаковці).

Ціна - грошове вираження вартості одиниці товару. Оплата відбувається :

1. За договором

2. Якщо ціна не передбачена і не може бути визначена, то для визначення використовується правило п.3 ст.394 ГК: "Виконання договору повинно бути оплачено за ціною, яка при порівняльних обставин зазвичай стягується за аналогічні товари, роботи або послуги".

Правила ціноутворення закріплені в:

Директиви №4 (п 1.1)

Законі "Про ціноутворення" від 10.05.2010 (ст. 6,7)!

Указі № 72 від 25.02.2011 р

Обов'язки продавця (передати товар в строк, документи і приналежності; в належній кількості, якість, асортимент, комплекті):

1. Передати товар в строк. Термін встановлюється за згодою сторін. Якщо термін не передбачений, то застосовується правило ст.295 ЦК (розумний строк). "Договір вважається укладеним на певний термін, якщо з договору випливає, що при порушенні терміну його виконання покупець втрачає інтерес до договору" - п.2 стю427.

Ст.429 ЦК дозволяє питання про перехід ризику: "Якщо інше не передбачено договором Купівлі-продажу, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця, з моменту, коли відповідно до законодавства або договором продавець вважається таким, що виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві -ч.1, ч.2 - Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця з моменту укладення договору, Якщо інше не передбачено таким договором ".

Продавець вважається таким, що виконав обов'язок щодо передачі товару покупцеві в момент (ст.428 ЦК):

1. Вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачено обов'язок продавця з доставки товару.

2. Надання товару в розпорядження покупця, якщо такий товар мав бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, коли до терміну, передбаченому договором, товар готовий до передачі в належному місці і покупець поінформований про готовність товару до передачі. Товар не вважається таким готовим до передачі, якщо він не ідентифікований шляхом маркування чи іншим способом.

3. У випадках, коли з договору не випливає обов'язок продавця з доставки товару або передачі товару в місці знаходження покупця, обов'язок продавця передати товар вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо інше не встановлено договором.

Наслідки невиконання обов'язку продавця передати товар:

1. Відшкодування збитків покупцеві (ст.364 ГК => 14 ГК).

2. Якщо за договором продавець зобов'язаний передати індивідуально-визначену річ, покупець має право вимагати відібрання речі і передачі покупцеві на передбачених в договорі умовах

3. У договорі можуть бути передбачені інші наслідки неналежного виконання.

2.Передати приналежності і документи стосуються товару(Ст.426 ЦК). Якщо не передає, То покупець має право призначити продавцю розумний термін для їх передачі. Якщо не передає і в зазначений термін, то покупець має право відмовитися від товару, якщо інше не передбачено договором - ст.434 ГК.

3. Передати товар вільним від прав 3-их осіб (ст.430 ЦК).

При порушенні цього обов'язку покупець має право(За винятком випадків коли покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар):

1. відповідного зменшення ціни товару

2. Розірвати договір купівлі-продажу

3. "При вилученні товару в покупця третіми особами за підстави, що виникли до виконання договору купівлі-продажу, продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві понесені збитки, за винятком випадку, коли покупець знав або повинен був знати про наявність цих підстав" - ст.431 ГК.

V. Порядок укладення, форма. «-- попередня | наступна --» Обов'язки продавця щодо характеристик товару.
загрузка...
© om.net.ua