загрузка...
загрузка...
На головну

V. Порядок укладення, форма

IV. Сторони договору Купівлі-продажу.

III. Предмет договору купівлі-продажу.

II. Правове регулювання.

I. Поняття, значення, види.

Договір купівлі-продажу

Це договір за яким одна сторона (продавець) зобов'язується передати майно (річ, товар) у власність, ХВ, ОУ іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

Договір спрямований на передачу майна у власність і це окремий вид цивільно-правового договору.

ознаки:

1. Консенсуальної (зобов'язується передати товар у майбутньому)

2. Двосторонній (маються зустрічні зобов'язання)

3. Відшкодувальний

види:

1. Роздрібною купівлі-продажу

2. Поставка

3. Поставка товарів для державних потреб

4. Договір контрактації

5. Договір енергопостачання

6. Договір купівлі-продажу нерухомості

7. Договір купівлі-продажу

Види виділяють виходячи з класифікаційних критеріїв (які не збігаються в окремих видах договору купівлі-продажу):

1. Особливості об'єктів продажу

2. Від мети придбання товарів і прав учасників

3. Від способу виконання зобов'язання

п.2 ст.424 ГК - порядок заповнення по окремим видам:

1. Відповідний параграф главий 30 ГК

2. Спеціальне законодавство про даному виді

3. Параграф 1 глави 30 ЦК (загальні положення)

Предмет договору не має яскраво вираженої специфіки. Предметом може бути рухоме і нерухоме майно; повністю, частково Оборотоздатність. З дотриманням ст.129 ГК.

Не можуть бути предметом об'єкти зазначені в Законі Республіки Білорусь від 15.07.2010 "Про об'єкти знаходяться у виключній власності держави".

Виходячи з п.2 ст.425 ГК: "договір може бути укладений на купівлю-продаж товару, наявного в наявності у продавця в момент укладення договору, а також товару, який буде створений або придбаний продавцем у майбутньому ..." - предметом можуть бути майбутні речі.

Сторони іменуються "Продавець" і "Покупець". Продавець має правомочностями розпорядження.

Суб'єкти ПХВ, ПОУ можуть бути суб'єктами з урахуванням ст.276,278. Ст.279 - щодо установ. Інша особа володіє правом розпорядження майном може бути суб'єктом: опікуни (на підставі закону), комісіонер, довірчий керуючий (на підставі договору).

Покупець обмежений щодо неповністю Оборотоздатність майна.

Параграф 1 глави 30 не закріплює правила щодо форми договору. Лагодив правилам за формою угод.

Необхідно дотримуватись особливих вимог закону щодо:

Продажі нерухомості, підприємства, транспортних засобів.

Продаж транспортних засобів: письмова форма, складається один документ в 3 примірниках, підлягає державній реєстрації у відділі ДАІ. Для Сільськогосподарської техніки реєстрація в Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин і обладнання Міністерства сільського господарства і продовольства. Форми затверджуються МВС + Мін'юстом; Мінсельхозпромом + Мін'юстом (Указ № 504 від 15.10.2007).

Зразок бланка форми ДУ-56 «-- попередня | наступна --» VII. Права і обов'язки сторін за договором. Виконання договору.
загрузка...
© om.net.ua