загрузка...
загрузка...
На головну

Конкретні функції управління

Конкретні функції управління пов'язані зі специфікою об'єкта управління. Виділення конкретних функцій управління необхідно для організації управління, формування штатів і організаційної структури.

Так як конкретні функції виникають в результаті накладення загальних функцій управління на специфіку об'єктів управління, то перелік таких функцій залежить від переліку об'єктів управління і рівня декомпозиції самих функцій.

Як об'єкти управління можуть виступати ресурси, процеси і результати.

Мал. 5.42. Подання про об'єкти конкретних функцій управління

Ця класифікація представляє організацію як сукупність входів, виходів і процесів перетворення ресурсів на вході результати на виході. Але ж систему можна розглянути і з інших позицій, деталізуючи внутрішнє середовище організації за складовими (цілі, завдання, структура, технологія, персонал).

Можна розглянути накладення загальних функцій управління на функціональні області менеджменту (стратегічне управління, маркетинг, інноваційний менеджмент, управління персоналом, фінансовий менеджмент, управління виробництвом), які виділилися в процесі поділу праці в управлінні в якості самостійних ділянок робіт. Це теж дасть уявлення про сукупності конкретних функцій управління.

Стосовно до першої класифікації конкретних функцій управління можна виділити функції управління ресурсами, функції управління процесами і функції управління результатами.

Функції управління ресурсами. Організації в процесі своєї діяльності використовують матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні, технологічні та інші ресурси. Відповідно виділяють конкретні функції:

- управління запасами;

- управління фінансами;

- Управління персоналом і т. Д.

Функції управління процесами. У будь-якій організації протікає безліч процесів, починаючи від самого загального процесу управління, і до більш конкретних: процеси реалізації спільних Функцій управління, процеси комунікацій, прийняття рішень, виробничий процес. Найважливішими частинами виробничого процесу є постачання, виробництво і збут продукції. Відповідно до цього виділяють конкретні Функції управління:

- Управління матеріально-технічним постачанням;

- Управління основним виробництвом;

- Управління допоміжним виробництвом;

- Управління обслуговуючим виробництвом;

- Вдосконалення управління;

- Управління збутом;

- Управління маркетингом і т. Д.

Функції управління результатами. До результатів (виходу системи) відносять: прибуток, рентабельність, обсяги виробництва і реалізації, витрати, якість продукції і т. Д. Відповідно виділяють конкретні функції:

- управління якістю;

- Управління продуктивністю;

- Управління витратами і т. Д.

Література для підготовки до лекції:

1. Лафта, Дж. К. Теорія організації: підручник / Дж. К. Лафта. - М.: Проспект, 2005.

2. Менеджмент: управління організаційними системами: навчальний посібник / П. В. Шеметов, Л. Є. Чередникова, С. В. Пєтухова. - М .: изд. «Омега-Л», 2008.

3. Райченко А. В. Загальний менеджмент: Підручник. - М .: ИНФРА-му, 2005.

4. Теорія управління: підручник / за ред. Ю. В. Васильєва, В. Н. Парахін, Л. І. Ушвіцкого. - 2-е изд-е, доп. - М.: Фінанси і статистика, 2008.

Загальні функції управління «-- попередня | наступна --» Зрозуміліше види планування
загрузка...
© om.net.ua