загрузка...
загрузка...
На головну

Лінійна структура управління

Механістичні (бюрократичні) пірамідальні структури

Стійкість і раціоналізм виступали пріоритетними параметрами формування бюрократичних структур управління організаціями вже на початку XX ст. Концепція бюрократії, сформульована тоді німецьким соціологом М. Вебером, містить наступні характеристики раціональної структури:

- Чіткий розподіл праці, що призводить до появи висококваліфікованих фахівців у кожній посаді;

- Ієрархічність рівнів управління, коли кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому;

- Наявність взаємопов'язаної системи узагальнених формальних правил і стандартів, що забезпечує однорідність виконання співробітниками їх обов'язків і скоординованість різних завдань;

- Формальна знеособленість виконання офіційними особами посадових обязанностей-.

- Здійснення найму на роботу в суворій відповідності з кваліфікаційними вимогами; захищеність службовців від довільних звільнень.

До пірамідальним бюрократичним структурам належать лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, лінійно-штабна, дивізіональні організаційні структури.

Лінійна структура управління, схема якої представлена на рис. 4.1 реалізує принцип єдиноначальності і централізму, передбачає виконання одним керівником всіх функцій управління, підпорядкування йому на правах єдиноначальності всіх нижчестоящих підрозділів.

Мал. 4.1. Лінійна структура управління

Це одна з найпростіших організаційних структур управління. У лінійних структурах чітко проявляється ієрархія: на чолі кожного структурного підрозділу знаходиться керівник-единоначальник, наділений усіма повноваженнями, здійснює одноосібне керівництво і зосереджують у своїх руках всі функції управління.

При лінійній структурі управління кожна ланка і кожен підлеглий мають одного керівника, через якого по одному каналу одноразово проходять всі команди. У цьому випадку управлінські ланки несуть відповідальність за результати всієї діяльності керованих об'єктів. Йдеться про пооб'єктний виділення керівників, кожен з яких виконує всі види робіт, розробляє і приймає рішення, пов'язані з управлінням даним об'єктом.

Оскільки в лінійній структурі управління рішення передаються по ланцюжку зверху вниз, а сам керівник нижчої ланки управління підпорядкований керівнику вищого над ним рівня, формується свого роду ієрархія керівників даної конкретної організації (наприклад, зав. Секцією, начальник відділу, директор магазину або майстер дільниці, інженер, начальник цеху, директор підприємства). В даному випадку діє принцип єдиноначальності, суть якого полягає в тому, що підлеглі виконують розпорядження тільки одного керівника. У лінійній структурі управління кожний підлеглий має свого начальника, а кожен начальник - кілька підлеглих. Така структура функціонує в невеликих організаціях, а в великих - на нижчому рівні управління (секція, бригада і т. Д.).

Відкриті »моделі організацій «-- попередня | наступна --» Функціональна структура управління
загрузка...
© om.net.ua