загрузка...
загрузка...
На головну

властивості систем

Складною є система, що володіє, як вважають більшість дослідників, певним набором властивостей, з яких доцільно виділити наступні [36]:

-неоднорідність і велике число елементів;

-емерджентність;

-ієрархія;

-агрегування;

-багатофункціональність, яка проявляється у властивостях гнучкості, адаптації, живучості;

- Надійність системи;

-безпеку системи;

-стійкість;

-вразливість.

Будь-яка система управління в найпростішому вигляді може бути розглянута як сукупність двох взаємодіючих підсистем - суб'єкта управління (керуючої підсистеми) і об'єкта управління (керованої підсистеми).

Всі організації є системами відкритого типу, тісно взаємопов'язаними з зовнішнім середовищем. Для розуміння сутності цих систем менеджменту необхідно структурувати їх, виділяючи основні внутрішні підсистеми.

Однак тільки уявленням про організацію як про відкриту систему управління застосування системного підходу в менеджменті не вичерпується. Системний підхід є основою побудови будівлі самої науки менеджменту, інтегруючи в єдине ціле різні напрямки і підходи наукової управлінської думки. Системний підхід допомагає виробити основоположні принципи управління організацією. Він об'єднує різні способи впливу на об'єкт управління в єдину систему методів менеджменту. На основі системного підходу будується процес управління і забезпечується досягнення поставлених перед організацією цілей.

В даний час ряд авторів вважають системний підхід універсальної методологією менеджменту. Системний підхід набув широкого поширення в сучасній теорії і практиці менеджменту.

Крім системного підходу в науці менеджменту використовуються і інші. Р. А. Фатхутдінов виділяє 13 наукових підходів: системний, комплексний, інтеграційний, маркетинговий, - Функціональний, динамічний, відтворювальний, процесний, нормативний, кількісний (математичний), адміністративний, поведінковий, ситуаційний [131, 132]. Ймовірно, цим не вичерпується вся ще палітра підходів. До них, на наш погляд, можна додати: емпіричний, витратою, збутової, виробничий, статичний, інноваційний та ін. Деякі з підходів, що становлять методологічну основу науки менеджменту, будуть розглянуті нижче.

Література для підготовки до лекції:

література:

1. Менеджмент: управління організаційними системами: навчальний посібник / П. В. Шеметов, Л. Є. Чередникова, С. В. Пєтухова. - М .: изд. «Омега-Л», 2008.

2. Кузнецов, Ю. В. Теорія організації: навч. посібник / Ю. В. Кузнєцов СПб. : СПбГУ, 2006.

3. Райченко А. В. Загальний менеджмент: Підручник. - М .: ИНФРА-му, 2005.

Інтернет ресурси:

1. http://www.econline.h1.ru - економікс он-лайн. Збірник різноманітних ресурсів з економіки, менеджменту, теорії організацій, в тому числі електронні версії класичних праць.

2. http://www.ptpu.ru Сайт журналу «Проблеми теорії та практики управління». Публікації, статті та методичні матеріали з менеджменту

Основою методології менеджменту є системний підхід. «-- попередня | наступна --» Розвиток управлінської науки як складової частини філософії
загрузка...
© om.net.ua