загрузка...
загрузка...
На головну

Питання № 39

Питання № 38

Питання № 37

Питання № 36

Функції політичних партій:

- Представництво соціальних інтересів;

- Вироблення програмних установок, політичної лінії партії;

- Формування громадської думки, політичне утворення і політична соціалізація громадян;

- Участь в боротьбі за владу і в її здійсненні, в формуванні політичної системи суспільства;

- Підготовка й висунення кадрів.

Класифікація партій:

1) Соціально-класовий критерій:

буржуазні

трудящі

2) За організації:

масові

кадрові

3) За ступенем участі у владі:

правлячі

опозиційні

4) За місцем у партійному спектрі:

праві

центристи

ліві

5) За організаційною структурою:

класичного типу

Рухлива типу

політичний клуб

авторитарно-власницького типу

Типологія партійних систем:

В безпартійної системі або не існує офіційно зареєстрованих політичних партій, або закон забороняє появу останніх. В безпартійних виборах кожен кандидат виступає за себе і, таким чином, є яскравим і самостійним політиком.

В однопартійної системи офіційно дозволена тільки одна політична партія; її влада закріплена законодавчо і є незаперечною. Існує варіація цієї системи, коли існують також дрібні партії, від яких законодавчо потрібно визнавати лідерство основної партії. Нерідко при подібному розкладі становище всередині партії може бути важливіше положення в державному апараті

В системах з правлячою партією діяльність партій дозволена, регулярно проводяться вибори, суспільство має демократичні традиції. Незважаючи на присутність опозиції, правляча партія перемагає на виборах, постійно оновлюючи свій кадровий потенціал, програму, випереджаючи опозицію в розробці нових ідей.

двопартійна система - Є дві домінуючі (рідше їх також називають правлячими) Партії, а також склалися такі умови, при яких одна партія практично не має можливості отримати необхідний перевагу над іншою. Можливим варіантом може бути також одна сильна ліва і одна сильна права партії.

В багатопартійних системах є кілька партій, що мають реальні шанси на широку підтримку населення.

Громадянське суспільство - Це сфера самовияву вільних громадян і добровільно сформованих асоціацій та організацій, незалежна від прямого втручання і довільної регламентації з боку державної влади. Згідно класичною схемою Девіда Істона, громадянське суспільство виступає як фільтр вимог і підтримки суспільства до політичної системи.

Розвинуте громадянське суспільство є найважливішою передумовою побудови правової держави і його рівноправним партнером. Громадянське суспільство можна визначити також як сукупність неполітичних відносин, тобто суспільних відносин поза рамками владно-державних структур, але не поза рамками держави як такої.

У суспільних науках виділяють наступні основні підходи до визначення сутності громадянського суспільства: як протиставлення анархії; як протилежність церкви; як комплекс суспільних відносин, протилежних державі; як конкретний феномен західної цивілізації. Про труднощі становлення громадянського суспільства свідчить історія розробки його концепції в західній суспільно-політичної думки.

Питання № 35 «-- попередня | наступна --» Питання № 42
загрузка...
© om.net.ua