загрузка...
загрузка...
На головну

Питання № 32

Основні форми правління:

монархія - форма правління, при якій верховна державна влада частково або повністю належить одній особі монарху і, як правило, передається у спадок.

Відмінні ознаки монархії:

· Одноосібним главою держави є монарх, який отримує свою владу у спадок;

· Монарх юридично безвідповідальний (відсторонити монарха від влади неможливо).

види монархій

· Абсолютна монархія (необмежена) - Держава, в якому монарх є єдиним вищим органом в країні і в його руках зосереджена вся повнота державної влади (Саудівська Аравія, Оман). Особливою різновидом є теократична монархія (Ватикан).

· обмежена монархія - Держава, в якому крім монарха існують і інші органи державної влади не підзвітні йому, а державна влада розосереджена між усіма вищими органами влади, влада монарха обмежена на підставі спеціального акта (Конституції) або ж традиції. У свою чергу обмежена монархія ділиться на:

· Станово-представницька монархія - Монархія, в якій влада монарха обмежена на підставі традиції формування органів за критерієм приналежності до певного стану і грають роль, як правило, дорадчого органу. В даний час подібних монархій у світі немає.

· Конституційна монархія - Монархія, в якій влада монарха обмежена на підставі спеціального акта (Конституції), де існує інший вищий орган влади, що формується шляхом виборів представників народу (парламент). У свою чергу конституційна монархія ділиться на:

дуалістична монархія - Держава, в якому монарх має всю повноту виконавчої влади, а також має частину законодавчих і судових повноважень. Представницький орган в такій державі існує і здійснює законотворчі функції, але монарх може накласти абсолютне вето на прийняті акти і на свій розсуд розпустити представницький орган (Йорданія, Марокко).

парламентарна монархія - Держава, в якому монарх є лише даниною традиції і не володіє будь-якими суттєвими повноваженнями. Державний устрій в такій монархії будується на принципі поділу влади (Великобританія, Японія, Данія).

Республіка - форма правління, при якій вищі органи державної влади обираються народом, або формуються особливими представницькими установами на певний термін і несуть повну відповідальність перед виборцями.

Відмінні ознаки республіканської форми правління:

Завжди існує кілька вищих органів влади, при цьому повноваження між ними розділені таким чином, що один орган незалежний від іншого (принцип поділу влади); главою держави є президент, який здійснює свою владу від імені народу;

Вищі органи влади і посадові особи несуть відповідальність перед населенням, яка може бути виражена в наступному:

вони обираються на певний термін, після закінчення якого повноваження можуть не продовжуватися;

можливе дострокове припинення повноважень.

Види республік:

Республіки розрізняються головним чином тим, який з органів влади - парламент або президент - формує уряд і направляє його роботу, а також перед ким з названих уряд несе відповідальність.

Президентська республіка - Держава, в якому поряд з парламентаризмом в руках президента одночасно з'єднуються повноваження глави держави і глави уряду. Уряд формує і розпускає безпосередньо сам президент, парламент при цьому будь-якого значимого впливу на уряд надавати не може - тут найбільш повно розкривається принцип поділу влади (США, Еквадор).

Парламентська республіка - Держава, в якому верховна роль в організації державного життя належить парламенту. Парламент формує уряд і має право в будь-який момент відправити його у відставку. Президент в такій державі не має яких-небудь істотних повноважень (Ізраїль, Греція, ФРН).

змішана республіка - В державах з такою формою правління сильна президентська влада одночасно поєднується з наявністю ефективних заходів по контролю парламенту за діяльністю виконавчої влади в особі уряду, яке формується президентом з обов'язковою участю парламенту. Таким чином, уряд несе відповідальність одночасно і перед президентом, і парламентом країни (Україна, Португалія, Франція).

Питання № 31 «-- попередня | наступна --» Питання № 33
загрузка...
© om.net.ua