загрузка...
загрузка...
На головну

Питання № 31

Питання № 30

Питання № 29

держава - Це владно-політична організація суспільства, що володіє державним суверенітетом, спеціальним апаратом управління і примусу, і встановлює особливий правовий порядок на певній території.

держава - Сукупність політичних інститутів, головною метою яких є захист і підтримку цілісності суспільства.

Існують безліч теорійпоходження держави.

згідноКонту - Суспільство (держава) - органічне ціле, будовою, функціонуванням та еволюцією якого займається соціологія. Соціологія при цьому спирається на закони біології, дія яких в суспільстві зазнає певний переворот у силу своєрідності взаємодії індивідів і впливу попередніх поколінь на наступні. Основне завдання соціології як позитивної науки, що прийшла на зміну попереднім теологічним і метафізичним поглядам, полягає в обґрунтуванні шляхів і засобів гармонізації суспільства, утвердження органічної зв'язку «порядку» і «прогресу».

Джон Локк розробив ліберальну концепцію договірного походження і призначення держави, згідно з якою метою суспільного договору про заснування держави є забезпечення неотчуждаемого (і в умовах державного життя) природного права кожного на його власність, тобто його життя, свободу і майно. Договірні відносини людей з державою - це постійно триваючий і оновлюється процес, заснований на принципі згоди. Відповідно до цього принципу народ, будучи джерелом суверенітету, має право повалити деспотичну владу як порушника умов суспільного договору. Також і кожна окрема людина, досягнувши повноліття, сам вирішує питання про те, приєднатися йому до суспільного договору і стати членом цієї держави або покинути його.

Основна функція держави - Забезпечення комфортного проживання своїх громадян.Соціальна функція - Забезпечення солідарних відносин в суспільстві, співпраці різних верств суспільства, реалізації принципу соціальної справедливості, захист інтересів тих категорій громадян, які в силу об'єктивних причин не можуть самостійно забезпечити гідний рівень життя (інваліди, пенсіонери, матері, діти), підтримка житлового будівництва, охорони здоров'я , системи громадського транспорту.

Внутрішні функції держави:

· Правова функція - забезпечення правопорядку, встановлення правових норм, що регулюють суспільні відносини і поведінку громадян, охорона прав і свобод людини і громадянина.

· Політична функція - забезпечення політичної стабільності, вироблення програмно-стратегічних цілей і завдань розвитку суспільства.

· Організаторська функція - впорядкування всієї владної діяльності, здійснення контролю за виконанням законів, координація діяльності всіх суб'єктів політичної системи.

· Економічна функція - організація, координація і регулювання економічних процесів за допомогою податкової та кредитної політики, планування, створення стимулів економічної активності, здійснення санкцій.

· Соціальна функція - забезпечення солідарних відносин в суспільстві, співпраці різних верств суспільства, реалізації принципу соціальної справедливості, захист інтересів тих категорій громадян, які в силу об'єктивних причин не можуть самостійно забезпечити гідний рівень життя (інваліди, пенсіонери, матері, діти), підтримка житлового будівництва, охорони здоров'я, системи громадського транспорту.

· Екологічна функція - гарантування людині здорової довкілля, встановлення режиму природокористування.

· Культурна функція - створення умов для задоволення культурних запитів людей, формування високої духовності, громадянськості, гарантування відкритого інформаційного простору, формування державної культурної політики.

· Освітня функція - діяльність по забезпеченню демократизації освіти, її безперервності і якісність, надання людям рівних можливостей отримання освіти.

Зовнішні функції держави:

· Зовнішньополітична функція - розвиток дипломатичних відносин між державами, укладення міжнародних договорів, участь в міжнародних організаціях.

· Функція забезпечення національної безпеки - підтримка достатнього рівня обороноздатності суспільства, захист територіальної цілісності, суверенітету і безпеки держави.

· Функція підтримки світового порядку - участь у розвитку системи міжнародних відносин, діяльність щодо запобігання воєн, скорочення озброєнь, участь у вирішенні глобальних проблем людства.

· Функція взаємовигідного співробітництва в економічній, політичній, культурній та інших сферах з іншими державами.

Питання № 28 «-- попередня | наступна --» Питання № 32
загрузка...
© om.net.ua