загрузка...
загрузка...
На головну

Питання № 28

Питання № 27

Функції політичної системи:

· Забезпечення політичної влади для певної соціальної групи або для більшості членів даного суспільства (політичною системою встановлюються і здійснюються конкретні форми і методи владарювання - демократичні і антидемократичні, насильницькі і ненасильницькі і т. П.).

· Управління різними сферами життєдіяльності людей в інтересах окремих соціальних груп або більшості населення (дія політичної системи як керуючої включає постановку цілей, завдань, шляхів розвитку суспільства, конкретних програм в діяльності політичних інститутів).

· Мобілізація коштів і ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей і завдань (без величезної організаторської роботи, людських, матеріальних і духовних ресурсів багато поставлені цілі і завдання приречені на явне недосягнення).

· Виявлення і представництво інтересів різних суб'єктів політичних відносин (без селекції, чіткого визначення та вираження на політичному рівні даних інтересів ніяка політика неможлива).

· Задоволення інтересів різних суб'єктів політичних відносин за допомогою розподілу матеріальних і духовних цінностей у відповідності з тими чи іншими ідеалами конкретного суспільства (саме в сфері розподілу стикаються інтереси різноманітних спільностей людей).

· Інтеграція суспільства, створення необхідних умов для взаємодії різних елементів його структури (об'єднуючи різні політичні сили, політична система намагається згладжувати, знімати неминуче виникають в суспільстві протиріччя, долати конфлікти, усувати колізії).

· Політична соціалізація (за допомогою якої формується політична свідомість індивіда і він включається в роботу конкретних політичних механізмів, завдяки чому відбувається відтворення політичної системи шляхом навчання все нових членів суспільства і залучення їх до політичної участі та діяльності).

· Легітимація політичної влади (тобто досягнення певного ступеня відповідності реального політичного життя офіційним політичним і правовим нормам).

Питання № 26 «-- попередня | наступна --» Питання № 31
загрузка...
© om.net.ua