загрузка...
загрузка...
На головну

Цінова політика фірми

Психологія ціносприйняття

Встановлення остаточної ціни

Встановлення ціни на основі закритих торгів

Встановлення ціни на основі рівня поточних цін

цінності товару

Встановлення ціни на основі відчутної

І забезпечення цільового прибутку

Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості

Ще одним методом ціноутворення на основі витрат є розрахунок із забезпеченням цільового прибутку. Фірма прагне встановити ціну, яка забезпечить їй бажаний обсяг прибутку.

Все більше число фірм при розрахунку ціни починають виходити із відчутною цінності своїх товарів.

Призначаючи ціну з урахуванням рівня поточних цін, фірма в основному відштовхується від цін конкурентів і менше уваги звертає на показники власних витрат чи попиту.

Конкурентне ціноутворення застосовується й у випадках боротьби фірм за підряди в ході торгів

Мета всіх попередніх методик - звузити діапазон цін, в рамках якого і буде обрана остаточна ціна товару.

Продавець повинен враховувати не тільки економічні, а й психологічні чинники ціни.

Передбачувану ціну слід перевірити на відповідність установкам політики цін.

нееластичний попит - Попит, який має тенденцію залишатися незмінним, незважаючи на невеликі зміни ціни.

олігополістичнихринок - Ринок, на якому невелика кількість продавців, досить чутливих до політики ціноутворення і маркетингових стратегій один одного, торгують з великою кількістю покупців.

Розрахунок ціни на основі принципу беззбитковості - Ціноутворення, виходячи з витрат по виробництву, маркетингу та розподілу товару і з урахуванням отримання бажаного прибутку.

Розрахунок ціни за методом «прямі витрати плюс прибуток» - Нарахування стандартної націнки на собівартість товару.

Ринок монополістичної конкуренції - Ринок продавців і покупців, які роблять угоди за єдиної ринкової ціні, а в широкому діапазоні цін.

Ринок чистої конкуренції - Сукупність продавців і покупців, що здійснюють операції зі схожим товарним продуктом в ситуації, коли жоден окремий покупець або продавець не робить великого впливу на рівень поточних цін.

Встановлення ціни на основі закритих торгів - Розрахунок ціни з огляду на очікувані цінові пропозиції конкурентів, а не за показниками витрат або попиту. Застосовується у випадках боротьби за поспіль в процесі торгів.

Встановлення ціни на основі відчутної цінності товару - Ціноутворення на основі сприйняття покупцем ціннісної значимості товару, а не витрат продавця.

Встановлення ціни на основі рівня поточних цін - Використання в якості основи для розрахунків в основному цін конкурентів, а не власних витрат фірми.

Ціна - Грошова сума, що стягується за конкретний товар.

чиста монополія - Ситуація, коли на конкретному товарному ринку виступає усього один продавець.

еластичний попит - Попит, який має тенденцію змінюватися в залежності від незначних коливань цін.

Підхід до етапів життєвого циклу товару «-- попередня | наступна --» Встановлення цін зі знижками і заліками
загрузка...
© om.net.ua