загрузка...
загрузка...
На головну

Статут благочиння

поліція

Поліцейські реформи.

-охоплювала різні недозволені вчинки і форми міського життя: порушення порядку під час богослужіння, хресній ході, прояв зайвої розкоші, розпуста, швидку їзду, кулачні бої.

-подвергала цензурі книги і контролювала народні розваги, чистоту міста, річок, води, їстівних продуктів, спостерігала за порядком торгівлі, санітарним станом та ін.

-організація міської варти, боротьба з волоцюгами і грабіжниками, пожежами, порушниками спокою і таємними зборищами

-Приймати заходи щодо забезпечення міста продуктами харчування, для дотримання правил торгівлі на ринках, додержання мір і ваг, правил утримання трактирів і найманих слуг.

-возлагалісь обов'язки по контролю за архітектурним плануванням міста, організацією свят і оподаткуванням.

С 1779 року починається робота над проектом " Статуту про благочинні",яка була завершена в 1781 р

У 1782 р Статут був опублікований. Він поділявся на 14 розділів, 274 статті.

Статут регламентував структуру поліцейських органів,їх систему і основні напрямки діяльності, перелік, караних поліцією діянь.

Головними джерелами Статуту стали: "Установа про губернії", матеріали покладеної комісії та іноземні поліцейські норми, і правові трактати.

Органом поліцейського управління в місті стала управа благочиння, колегіальний орган в який входили: поліцмейстер, обер-комендант або городничий, пристави цивільних і кримінальних справ, виборні від громадян ратмани- радники.

Керівництво поліцією покладалося на губернські влади: губернське правління вирішувало всі питання про призначення і зміщення поліцейських посад. Сенат контролював поліцейське управління в столицях.

Головне завдання поліції визначалася як збереження порядку, благочиння і гречності. Поліція спостерігала за виконанням законів і рішенням місцевих органів влади, контролювала дотримання церковних порядків, збереження громадського спокою. Вона спостерігала за звичаями і розвагами, вживала заходів до збереження "народного здоров'я", міського господарства, торгівлі і "народного продовольства".

Поліція припиняла дрібні кримінальні справи, виносячи з них власні рішення, здійснювала попереднє слідство і розшук злочинців.

Статут вводив посаду приватного маклера, який контролював наймання робочої сили, умови найму, реєстрував наймання. Аналогічна посаду засновувалася для контролю за обігом недвижимостей.

За дрібним кримінальних справах поліція здійснювала суд. В окремих частинах міста створювалися словесні суди для вирішення усних скарг у цивільних справах і для примирних рішень.

Судова реформа 1775 «-- попередня | наступна --» компетенція поліції
загрузка...
© om.net.ua