загрузка...
загрузка...
На головну

Московське царство в XVI в

кон

кон

кон

кЦ

кон

кЦ

Тоді основний алгоритм буде таким:

алг сума факториалов

начцел сум, m, n, j, фл

сум: = 0

введення m, n

нцдля j від m до n

факт (j, фл)

сум: = сум + фл

висновок нс, "сума факториалов =", сум

Величину до ми повинні отримати ззовні, т. Е. З основного алгоритму, тому величину ми оголошуємо як аргумент і через неї значення буде передаватися з основного алгоритму у допоміжний. А результат виконання буде передаватися в основний алгоритм через величину ф, яка матиме вигляд результат. Проміжний вид матимуть ті величини, які не беруть участі в передачі інформації з одного алгоритму в інший, а використовуються тільки для внутрішніх операцій. Ці величини описуються після ключового слова поч.

Підведемо підсумок.

В алгоритмічній мові використовується кілька видів величин.

Величини, які беруть участь тільки в операціях всередині алгоритму, називаються проміжними і оголошуються в алгоритмі після службового слова поч.

Величини, які служать для передачі інформації від основного алгоритму до допоміжного, називаються аргументами. Вони оголошуються в заголовку допоміжного алгоритму з ключовим словом арг.

Величини, які служать для передачі інформації від допоміжного алгоритму до основного, називаються результатами. Вони оголошуються в заголовку допоміжного алгоритму з ключовим словом рез.

Алгоритм, в заголовку якого оголошуються величини виду результат, називається алгоритмом з результатами. У термінах програмування це називається процедурою.

Приклади застосування.

1. Обчислити суму площ трьох прямокутників з різними сторонами c використанням процедури (алгоритму з результатом) обчислення площі прямокутника.

Основний алгоритм буде містити команди введення значень сторін, виклику допоміжного алгоритму "прямокутник" з передачею йому значень сторін і команди виведення на екран значення площі як результату виконання підпрограми.

Основний алгоритм:

алг сума площ

начвещ а, б, пл

введення а, б

прямокутник (а, б, пл)

висновок нс, "площа 1-го =", пл

введення а, б

прямокутник (а, б, пл)

висновок нс, "площа 2-го =", пл

введення а, б

прямокутник (а, б, пл)

висновок нс, "площа 3-го =", пл


Допоміжний алгоритм:

алг прямокутник (аргвещ х1, х2,резвещ у)

нач | Проміжних величин немає!

У: = х1 * х2;

При виконанні алгоритму "сума площ" в пам'яті ЕОМ виділиться три осередки пам'яті:

алгоритм "сума площ"

   вещ а    вещ в    вещ пл  
             
             

Після введення значень сторін картина зміниться:

алгоритм "сума площ"

   вещ а    вещ в    вещ пл  
         
             

Почавши виконувати алгоритм "прямокутник" ЕОМ відведе місце для величин цього алгоритму і заповнить величини х1 і х2 значеннями 5 і 10. Виконавши алгоритм вона вирахує значення у і помістить результат в пам'ять:

алгоритм "прямокутник"

   вещ х1    вещ х2в    вещ y  
       
             

Після виконання допоміжного алгоритму ЕОМ скопіює результат з осередку у в осередок пл:

алгоритм "сума площ"

   вещ а    вещ в    вещ пл  
       
             

Тепер ЕОМ зітре з пам'яті все, що стосується алгоритму "прямокутник" і продовжить виконання основного алгоритму. Зустрівши знову виклик допоміжного алгоритму вона знову відведе пам'ять для величин х1, х2, у і передасть їм нові значення і т. Д. Тут х1, х2 - це величини-аргументи, а у - величина-результат.

Підіб'ємо підсумок і запишемо загальні правила виконання допоміжного алгоритму:

- Перед початком виконання ЕОМ відводить для нього місце в пам'яті і встановлює значення аргументів, які вказані в команді виклику;

- Поки виконується допоміжний алгоритм, основний призупиняє свою роботу;

- В кінці виконання допоміжного алгоритму значення результату присвоюється величиною-результату, зазначеної в команді виклику;

- Після виконання допоміжного алгоритму і все, що з ним пов'язано стирається з пам'яті ЕОМ.

1. Реформи «вибраних ради» 1550-х р і їх значення

Після звільнення Росії від монголів і в зв'язку з ростом авторитету великого князя Московського його титул перестав задовольняти московитів.

Московський правитель міг претендувати на титул царя з двох причин.

По-перше, він оголосив про свою незалежність перед колишнім сюзереном - монгольським царем.

По-друге, Візантійська імперія була зруйнована турками, і, грецький православний світ жив без царя. Відповідно до теорії «гармонії» церкви і держави, християнське суспільство потребувало двох розділах - царя і патріарха. Тому великий князь Московський як єдиний незалежний православний цар був зобов'язаний прийняти титул царя, якщо не хотів залишити православних без захисника. Іван Ш вживав титул від випадку до випадку.

Його онук Іван IV Грозний був офіційно коронований царем в 1547 р

Правління його тривало півстоліття (1533-1584) і було відзначено важливими подіями.

Цар був натурою суперечливою. Наділений великими інтелектуальними здібностями, правитель з широким кругозором, він в той же час був запальний, жорстокий. Його натура була артистичною. Управління країною перейшло до ради бояр, але фракційна боротьба тривала з неослабною силою. Єдиним, кому він довіряв, був глава російської церкви митрополит Макарій.

Боярське правління скінчилося в 1546 р

В цей рік Івану виповнилося 16 років, і, мабуть, за порадою Макарія він оголосив боярам про своє рішення одружитися і прийняти титул паря.

3 комплексу проблем - зменшити реальний вплив бояр на державні справи

Навести порядок в країні і на місцях

Вирішити остаточно татарську проблему, вийти до моря Чорного

Не меншу важливість для Івана мало утворення біля нього неофіційного ради, що складався з людей здатних, чесних. Найбільш помітними з них були священик Сильвестр, палацовий чиновник Олексій Адашев і князь Андрій Курбський. Направляється цією порадою, Іван зробив ряд важливих реформ в московському управлінні і адміністрації.

Був створений новий інститут - Земський собор (збори від всієї землі), вперше скликаний в 1550 році. Він складався з двох палат:

У верхню палату входила Боярська дума, рада єпископів і вищі чиновники.

У нижній палаті засідали представники дворянства і купців.

У політичному відношенні вона означала противагу винятковому впливу бояр на державні справи.

Собор прийняв новий кримінальний кодекс, що називався «Царським Судебник» (1550)

З санкції собору Іван змінив систему місцевого самоврядування (1555). До сих пір цар призначав намісників, які збирали в кожному районі податки і розбирали справи про злочинців; замість платні намісник отримував за певною квотою з населення їжу та інші припаси - система «годування».

Тепер годування була скасовані і люди отримали право (і обов'язок) обирати своїх власних представників збирати податки і розбирати справи про злочини.

Тисяча людей, що служили в армії, отримали маєтку навколо Москви. Вони стали привілейованої (гвардійської) групою військ.

Були також сформовані справжні піхотні частини, - стрільці.

П'ять тисяч стрільців було розміщено в Москві, сім тисяч - в різних прикордонних містах. У п. П. ХVII ст. ці війська були посилені до 25 000, а у пн. підлога. - До 50 000 чоловік.

Правові основи соціального захисту інвалідів «-- попередня | наступна --» Лівонська війна і опричнина
загрузка...
© om.net.ua