загрузка...
загрузка...
На головну

Сутність тероризму, його види та характерні ознаки

Вступ.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

Ярославський філія державного бюджетного освітнього

МИИТ

МІНІСТЕРСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

установи вищої професійної освіти

«Московський державний університет шляхів сполучення»

для проведення занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації з дисципліни «Транспортна безпека»

Тема 1: «Сутність, види та історія тероризму, відмінні ознаки і особливості, що характеризують терористичні акти»

 Навчальна група  дата проведення  навчальні години  Місце проведення
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

I. Навчальні та виховні цілі:

1. Вивчити зі слухачами теоретичні положення про сутність, види та відмінних ознаках тероризму.

2. Поглибити і систематизувати знання слухачів про захист населення від терористичних актів.

3. Виховувати старанність, ініціативу і творчий підхід при надзвичайних ситуаціях, почуття відповідальності за прийняте рішення.

II. Навчальна література

1. Безпека життєдіяльності: Підручник / Під. Ред. В. Мікрюкова. - М. 2008.

2. Тероризм і безпеку на транспорті в Росії (1991-2002гг.). Біла книга (аналітична доповідь) / Под ред. В. Н. Лопатіна. - С-Пб, 2004.

3. Дьяков В. І., Горбунов А. Г. Безпека життєдіяльності. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Курс лекцій / ІГЕУ. Іваново, 2001..

4. Шлендер П. Е., Маслова В. М. Безпека життєдіяльності. навч. посібник / під ред. П. Е. Шледера. - М .: Вузівський підручник, 2003. - 208 с.

III. Навчально-матеріальне забезпечення:

- Класна дошка, крейда, указка;

- Канцелярське приладдя для роботи;

- Набір слайдів (презентація) по темі заняття.

В результаті вивчення цієї теми ви познайомитеся з небезпеками, що виникають при проведенні терористичних (антитерористичних) дій або внаслідок цих дій, познайомитеся з характерними рисами й видами тероризму.
План вивчення питань заняття:
 - Сутність і відмінні ознаки тероризму;
 - Види тероризму;
 - Історія тероризму;

- Терористичні акти на транспорті;

- Нормативно-правова база протидії тероризму.

Саме поняття «тероризм» походить від латинського слова «terror» - страх, жах. Одне з головних засобів досягнення цілей для терористів - залякування, створення атмосфери страху, невпевненості в безпеці життя свого й своїх близьких.

Тероризм - насильство або загроза його застосування по відношенню до фізичних осіб або організацій а також знищення (пошкодження) або загроза знищення (пошкодження) майна та інших матеріальних об'єктів, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших суспільно небезпечних наслідків, здійснювані з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або надання впливу на прийняття органами влади рішень, вигідних терористам, або задоволення їх неправомірних майнових і (або) інших інтересів; посягання на життя державного чи громадського діяча, вчинене з метою припинення його державної або іншої політичної діяльності або з помсти за таку діяльність; напад на представника іноземної держави або співробітника міжнародної організації, що користуються міжнародним захистом, а так само на службові приміщення або транспортні засоби осіб, які користуються міжнародним захистом, якщо це діяння було вчинено з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин.

З точки зору об'єкта посягання, тероризм завдає шкоду життю і здоров'ю людей, майну, правам і законним інтересам, дезорганізує суспільне життя. Насильство здебільшого супроводжується загрозою фізичної розправи аж до заподіяння тілесних ушкоджень і смерті. Воно може супроводжуватися і психологічним впливом, і здирством різних благ, що особливо характерно для тих випадків, коли терористичний акт супроводжується вимогою викупу.

Тероризм може виражатися також у руйнуванні або спробі руйнування будь-яких об'єктів: літаків, адміністративних будівель, жител, морських суден, об'єктів життєзабезпечення і т. П. Знищення майна терористичними групами, навіть не спричинило людських жертв, також можна кваліфікувати як тероризм.

Взагалі, тероризм - це злочин, завжди умисне. При цьому умисел терориста відрізняється від умислу на вбивство, розбій, грабіж і т. П. Якщо, наприклад, у разі вбивства або грабежу є дві сторони - злочинець і жертва, то в акті тероризму є і третя - органи влади або громадськість, до яких апелює терористична організація або терорист. Жертва терористів може і не цікавити, вона не мета, а лише засіб. Їх дії спрямовані на досягнення своїх цілей (політичних, корисливих і ін.) За допомогою залучення суспільної уваги, залякування населення та представників влади, пропаганди своїх політичних, релігійних та інших переконань. При цьому проявляється байдужість до жертв, що веде до особливої жорстокості, масової загибелі невинних жертв, випадкових людей.

В даний час тероризм в значній мірі пов'язаний з основними сферами життєдіяльності світової спільноти і соціумів окремих країн: політикою, національними відносинами, релігією, екологією, злочинними співтовариствами і т. П. Цей зв'язок отримала відображення в існуванні різних видів тероризму, до яких відносять: політичний , націоналістичний, релігійний, кримінальний і екологічний тероризм.

Члени груп, які здійснюють політичний терор,ставлять своїм завданням досягнення політичних, соціальних або економічних змін всередині тієї чи іншої держави, а також підрив міждержавних відносин, міжнародного правопорядку.

націоналістичний(Або як його ще називають національний, етнічний або сепаратистський) тероризмпереслідує мети вирішення національного питання.

релігійний тероризмобумовлений спробами збройних угруповань, які сповідують ту чи іншу релігію, вести боротьбу проти держави, де панує інша релігія або інше релігійне спрямування.

кримінальний тероризмформується на основі будь-якого злочинного бізнесу (наркобізнес, незаконна торгівля зброєю, контрабанда і т. п.) з метою створення хаосу і напруженості, коли найбільш ймовірно отримання надприбутків.

Екологічний тероризмреалізують угруповання, що виступають за допомогою насильницьких методів проти науково-технічного прогресу, забруднення навколишнього середовища, вбивства Тварин, будівництва ядерних об'єктів.

В цілому будь-якого виду тероризму як діяння властиві чотири відмітних ознаки:

- Тероризм породжує загальну небезпеку, яка виникає в Внаслідок вчинення загальнонебезпечним дій або погрози такими;

- Публічний характер виконання;

- Навмисне створення обстановки страху, пригніченості, напруженості;

- При здійсненні теракту загальнонебезпечним насильство застосовується у відношенні одних осіб або майна, а психологічний вплив шляхом створення атмосфери страху виявляється на інших осіб.

бібліографічний список «-- попередня | наступна --» Історія тероризму.
загрузка...
© om.net.ua