загрузка...
загрузка...
На головну

Нові товари в ринковій стратегії

Можна виділити три основні підходи до визначення поняття «новий товар»:

1 підхід. Виходить з тимчасового критерію: до нових відносять знову випускається продукт. Критерій новизни в цьому випадку - не якісні своєрідність вироби, а час його освоєння і виробництва.

2 підхід. Заснований на вимозі виділення критерію відмінності нового товару від його аналогів і прототипів. В якості такого критерію пропонує використовувати принцип породження чи задоволення товарами раніше невідомої потреби. Новим товаром називають також будь-прогресивна зміна, що відрізняє товар від раніше відомих.

3 підхід. Базується н6а наступній посилці: треба виходити не з єдиного критерію, а з визначеної їхньої сукупності, що характеризує ті чи інші сторони новизни товару. При цьому можна виділити, наприклад, чотири рівні новизни товару:

1.зміна зовнішнього оформлення при дотриманні існуючих споживчих властивостей;

2.часткову зміну споживчих властивостей за рахунок удосконалювання основних технічних характеристик, але без принципових змін технологій виготовлення.

3.принципову зміну споживчих властивостей, що вносить істотні зміни в спосіб задоволення відповідної потреби;

4.поява товару, що не має аналогів.

Новий товар- це новий продукт, що надійшов на ринок і відрізняється від існуючих товарів подібного призначення будь-яким зміною споживчих властивостей.

Концепція товару виходить з того, що новий товар повинен відповідати потребам, які сформуються до моменту, коли продукт вийде на ринок.

При цьому діють два концептуальних вимоги: прогнозувати й активно формувати нові потреби, скорочувати термін між висуненням ідеї і виходом з новим товаром на ринок. При виробленні концепції головна увага слід приділяти не виробничим проблем (хоча вони і дуже важливі), а прогнозуванню попиту.

Неодмінна умова добре обгрунтованою якісної концепції наявності творчої, кваліфікованої команди фахівців. Опрацьовані концепції оцінюються керівництвом підприємства, і найбільш перспективні з них, з урахуванням фінансових та інших можливостей, відбираються для реалізації. На цьому етапі вирішуються зазвичай питання залучення партнерів по створенню нового продукту, доцільності продажу ліцензій і т. П.

За допомогою концепції керівництво, фахівці, колектив підприємства в цілому отримує чітке уявлення про реальні і потенційні ринкові можливості нового товару, необхідні витрати на його реалізацію, очікувані прибутки від збуту.

З позицій цільової ринкової діяльності, впровадження на ринок нових товарів являє собою складний, багатоаспектний і послідовний процес, в якому слід виділити дві основні стадії:

1) перша стадія - це комплекс робіт, пов'язаних зі створенням товару та підготовкою ринку до його сприйняття (до ринкова стадія);

2) друга стадія - власне впровадження нового товару в ринок. Товар безпосередньо вступає в сферу товарного обігу і стає предметом купівлі-продажу (ринкова стадія). Далі, на певній стадії перебування його на ринку відбувається якісний перехід товару зі стану «новий» в стан «традиційний».

Важливе місце в освоєнні ринку новими товарами і в остаточному їх відборі для вступу на ринок займають проблеми продажу. У процесі їх проведення перевіряється реакція покупців на нові товари, уточнюються слабкі і сильні сторони останніх, ефективність роботи каналів збуту, реклами, сервісу, перевіряється правильність цінової політики і сегментації ринку.

Завдання служб маркетингу підприємства полягає в тому, щоб наполегливо впроваджувати комерційні принципи або люди в інноваційну діяльність підприємств, сприяти об'єднанню зусиль відповідних підрозділів в процесі створення комерційно успішних нових товарів. Важливим завданням є уточнення ймовірною динаміки рівня цін на товари і його конкуруючі аналоги, комерційних витрат, доходу і прибутковості товару. Інша не менш важливе завдання служби маркетінга- опрацювання і уточнення стратегічних і тактичних аспектів реклами, збуту і сервісу нових ринках.

Визначення товару і його життєвий цикл. «-- попередня | 
загрузка...
© om.net.ua