загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття та правовий статус міжнародних конференцій

Ций.

Регіональні міжнародні організації а) об'єднують держави, характерізующі-

еся близькістю територіального розташування, що породжує спільні інтереси; б) регио-

нальні політичні міжнародні організації поставлені в певний зв'язок з

ООН (гл.VIII Статуту ООН «Регіональні угоди»); в) статус регіональної між-

рідний організації політичного характеру може бути надано ООН (СНД, ОБСЄ).

Відповідно виділяють 2 типу регіональних міжнародних організацій: 1) регио-

нальні міжнародні організації в силу глави VIII Статуту ООН, 2) інші регіональні

міжнародні організації (традиційного типу), серед яких можна виділити надна-

національну міжнародну організацію - Європейський Союз.

Види регіональних міжнародних організацій:

- Політичні регіональні міжнародні організації, метою яких є за-

щита суверенітету і територіальної недоторканності держав, в неї входять

(ОАД, НАТО, ОБСЄ та ін.);

- Економічні (ОПЕК, ЄС на початкових етапах свого розвитку),

- Фінансові (ЄБРР),

- Організації з універсальними функціями (Рада Європи).

Глава VIII Статуту ООН (ст.52-54) регулює не тільки питання співпраці регіо

нальних міжнародних організацій з ООН; вперше з'явився термін «регіональні». В

ній йдеться про угоди або органах для вирішення питань, що відносяться до поддер-

жанію міжнародного миру і безпеки, які є придатними для регио-

нальних дій.

Особливості регіональних міжнародних організацій в силу глави VIII Статуту ООН:

1. Діяльність такого роду організацій повинна бути сумісна з цілями і принципу-

ми Статуту ООН (п.1 ст.52).

2. Такі організації повинні ставитися до розряду політичних, їх мета - підтримка

миру і безпеки в регіоні.

3. Регіональний характер організацій: їх діяльність повинна зачіпати інтереси

тільки держав конкретного регіону.

4. В рамках цих організацій передбачений механізм для мирного вирішення місцевих

суперечок, т. е. суперечок між державами-членами. Дозвіл таких суперечок здійснюється

81

за допомогою засобів, які вказані в Статуті ООН, і коштів, передбачених в рамках

організації (ОБСЄ - Суд по примирення і арбітражу).

5. Наявність системи колективної безпеки, включаючи право застосування об'єднаних

них збройних сил. Примусові дії з використанням збройних сил в

рамках регіональних міжнародних організацій можуть мати місце тільки для відображення

вже вчиненого збройного нападу на одного з членів Організації в порядку

здійснення права на індивідуальну або колективну самооборону відповідно до

ст.51 Статуту з подальшою передачею повноважень (інформуванням) Ради безпе-

сти.

6. Рада Безпеки має право використовувати такі організації для примусових дей

ствий під його керівництвом (ст.53 Статуту ООН). В даний час поширеним є при

ся залучення регіональних організацій до співпраці в превентивної дипломатичні

тії, миротворчості та підтриманні миру на принципах раціонального розподілу ви-

виконуваних функцій і взаємодоповнюваності.

Міжнародна конференція - тимчасовий орган, скликаний для підготовки, обговорення

поставлених перед учасниками питань і прийняття узгоджених рішень, що мають

міжнародне значення. Можуть іменуватися по-різному: конференція, нарада, саміт,

хоча юридичного значення відмінність в назвах не має.

Види конференцій:

- Конференції, що приймають кодифицирующие конвенції (Віденська конференція про ди-

пломатіческіх відносини 1961 р, Конференція з морського права 1973 - 1982 років.),

- Зустрічі на міжнародному рівні (наради, саміти).

На нарадах обмеженого складу рішення приймаються одноголосно. на широких

конференціях процедурні питання вирішуються простою більшістю присутніх і

що беруть участь в голосуванні. Остаточний текст зазвичай приймається більшістю в дві

третини. Часто використовується процедура консенсусу - рішення приймається за відсутності

заперечують.

Рішення зустрічей обмеженого складу зазвичай оформляються спільною заявою або

комюніке. Ширші конференції беруть заключні акти, що містять

підсумки роботи та тексти прийнятих рішень. Ці акти підписуються учасниками. підпи-

ня акту, що містить текст прийнятого договору, означає встановлення його автентичності.

Резолюції конференцій не є юридично обов'язковими, але в силу принципу

сумлінності передбачається, що вони будуть поважатися учасниками як морально

політичні зобов'язання. Юридично обов'язкової силою володіють лише рішення,

оформлені у вигляді договору. Відомі випадки, коли положення резолюцій конференцій

набули юридичної сили в результаті того, що договір зобов'язував ними руководство-

тися.

Роль конференцій та прийнятих ними актів незмінно зростає. розвиток між-

рідних відносин вимагає все більш активного нормативного регулювання. Розробка

відповідних договорів займає багато часу. Тому на допомогу приходять резо-

Люції міжнародних конференцій, які є актами «м'якого права». вони швидше

формуються, держави охоче погоджуються з ними, ніж з жорсткими зобов'язання-

ми за договорами.

Поняття, види і загальна характеристика регіональних міжнародних організа «-- попередня | наступна --» Специфіка ООН як міжнародної універсальної організації.
загрузка...
© om.net.ua