загрузка...
загрузка...
На головну

Функції міжнародних організацій

Компетенція міжнародних організацій.

Компетенція міжнародних організацій - коло повноважень, які відносяться до веден-

ню даної організації. Компетенція не є універсальною за своїм характером, її

можна класифікувати.

Виділяють наступні види компетенції міжнародних організацій: 1) предметна, 2)

юрисдикционная, 3) іманентна, 4) мається на увазі.

Предметна компетенція - коло повноважень (питань), які підлягають веденню

міжнародної організації та її органів, зафіксованих в її Статуті.

Під юрисдикційної компетенцією розуміється юридична сила рішень, прінімае-

мих організацією відповідно до її предметної компетенцією. міжнародні органі-

зації мають різну юрисдикційної компетенцією.

Західна доктрина міжнародного права розрізняє і такий вид компетенції між-

рідних організацій як іманентна - та компетенція, яка не була зафіксована в Статуті

міжнародної організації, але властива їй виходячи з цілей і природи організації. так,

на думку норвезького вченого Сайерстеда, якщо дії робляться международ-

ної організацією для реалізації її цілей, вони не вважаються такими, що виходять за межі її

компетенції, незалежно від того, закріплені вони в Статуті організації.

Припущене компетенція також не закріплена в Статуті міжнародної организа-

ції, але властива їй виходячи з тлумачення Статуту. Цей вид компетенції широко застосо-

ся. Наприклад, вона створила підстави для визнання правосуб'єктності міжнародної

організації.

Під функціями міжнародної організації розуміються основні напрямки діяль

ності, які спрямовані на реалізацію її компетенції.

Міжнародні організації в самому узагальненому вигляді виконують такі функції:

1) інформаційну, під якою розуміється видавнича діяльність міжнародної

організації, 2) регулюючу, що відображає участь міжнародної організації в нор

мотворчестве. Організації можуть укладати міжнародні угоди від свого імені,

як з державами, так і з іншими міжнародними організаціями; можуть приймати

участь у виробленні норм міжнародного права, тоді говорять про договорах, що укладаються в

рамках або під егідою міжнародної організації; 3) оперативну, під якою розумілося

ються ті види послуг, які надає міжнародна організація державам-членам, 4)

контрольну (за дотриманням державами норм міжнародного права).

Організаційна структура міжнародних організацій. «-- попередня | наступна --» Поняття, види і загальна характеристика регіональних міжнародних організа
загрузка...
© om.net.ua