загрузка...
загрузка...
На головну

І МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ТЕМА

Забезпечення виконання міжнародних договорів.

Забезпечення виконання міжнародних договорів здійснюється самими суб'єктами

міжнародного права за допомогою міжнародно-правових та національних заходів. від-

ного розрізняють міжнародний і внутрішньодержавний механізми імплементації

норм міжнародного права.

Виконання міжнародних договорів на міжнародному рівні забезпечується за по-

міццю міжнародних гарантій, міжнародного контролю (за підтримки международ-

них організацій і конференцій).

Міжнародні гарантії полягають в тому, що одне або кілька держав обязу-

ються в разі необхідності вжити певні дії, щоб змусити інше

Договірна Сторона або виконати договір. Це своєрідний вид гарантії-

поручительства з боку третіх держав або самих учасників договору.

Під міжнародним контролем розуміється узгоджена діяльність держав чи

міжнародної організації по перевірці дотримання державами прийнятих на себе до-

договірних зобов'язань з метою забезпечення їх точного і неухильного виконання.

Залежно від їх юридичної природи виділяють наступні види контролю:

1) контроль, здійснюваний в рамках міжнародних організацій;

2) конвенційний контроль, здійснюваний на базі міжнародних договорів шляхом

створення спеціальних органів.

Міжнародний контроль може здійснюватися в наступних формах:

1. розгляд доповідей держав про виконання ними своїх договірних зобов'язань,

в т. ч. про відповідність їх національного законодавства до положень міжнародного до-

говірки.

2. інспекції.

3. створення спеціальних комітетів з розслідування, робочих груп, спеціальних до-

кладчіка.

4. розгляд претензій держав і (іноді) індивідуальних скарг.

Відповідно до ст.33 Закону «Про міжнародні договори» міжнародні договори

Республіки Білорусь підлягають сумлінному виконанню Республікою Білорусь в соот-

повідно до міжнародного права. Президент РБ, Національні збори РБ, Рада Міні-

стрів РБ і керівники державних органів РБ, до компетенції яких відносяться

питання, що містяться в міжнародних договорах міжвідомчого характеру, в пре-

справах своєї компетенції вживають заходів для забезпечення виконання міжнародних до-

говірок Республіки Білорусь шляхом прийняття відповідних рішень.

Припинення і призупинення дії міжнародних договорів. «-- попередня | наступна --» Родного співробітництва.
загрузка...
© om.net.ua