загрузка...
загрузка...
На головну

Способи модифікації міжнародних договорів

Міжнародному праву відомі такі способи модифікації договору: измене-

ня, поправка, перегляд.

Два або кілька учасників багатостороннього договору можуть укласти угоду про

зміну договору тільки у взаємовідносинах між певними учасниками. з-

гласно ст.41 Віденської конвенції зміна договору допускається, якщо можливість вимірюв-

нання передбачається в самому договорі, якщо зміна не заборонено договором, але воно

не повинно перешкоджати виконанню цього договору іншими учасникам і не повинно

позбавляти договір об'єкта і мети.

Договір може бути змінений за згодою між його учасниками. Поправка - вимірюв-

ня будь-якого положення договору за згодою всіх інших учасників. відмінність ого

Ворк від поправки:

а) застереження - одностороння заява держави, поправка - угода про зміну

окремих положень договору у взаєминах між учасниками,

б) застереження можуть робити будь-які беруть участь в переговорах держави (на будь-який ста-

дии вираження згоди на обов'язковість договору), поправку можуть зробити тільки участ-

ники договору.

Механізм внесення поправок регулюється Віденською конвенцією 1969 роки (ст.40), якщо

інше не передбачено відповідним міжнародним договором. Поправка не повинна

стосуватися істотних положень міжнародного договору.

Ініціатори внесення поправок в міжнародний договір (держава або група дер-

дарств) посилають повідомлення на ім'я депозитарію цього договору. депозитарій скликає

міжнародну конференцію держав-учасників, на якій вони обговорюють поправки

і приймають їх більшістю голосів, присутніх на конференції. поправки

оформляються спеціальним протоколом, який підлягає ратифікації державами-

учасниками.

Угода про внесення поправок не зв'язує державу, яка вже є учасником

договору, але не стала учасником угоди про внесення поправок до договору. дер-

ство, яке стало учасником міжнародного договору після вступу в силу соглаше-

ня про поправки, і якщо вона не зробила спеціальної заяви, то воно вважається участни-

кому договору, до якого було внесено поправки; і вважається учасником договору, в кото-

рий не були внесені поправки, щодо будь-якого учасника договору, не пов'язаного з-

Угоді про внесення поправок до договору.

71

Поправки до Статуту ООН повинні бути прийняті 2/3 голосів членів Генеральної Асамблеї

ООН і ратифіковані, відповідно до їхньої конституційної процедури, 2/3 членів Ор-

ганізації, включаючи всіх постійних членів Ради Безпеки (ст.108 Статуту ООН).

Перегляд на відміну від поправок - суттєва зміна змісту міжнародно

го договору. Віденська конвенція 1969 роки не містить такого поняття. Але механізм пере-

огляду міститься в окремих міжнародних договорах.

Оскільки перегляд на відміну від внесення поправок може привести до припинення

міжнародного договору або укладення нового договору, перегляд обов'язково вимагає

скликання міжнародної конференції.

Положення про перегляд Статуту ООН міститься в ст. 109. В цьому випадку предусматри-

ється скликання Генеральної конференції членів ООН на вимогу 2/3 голосів членів Ге-

ральним Асамблеї і 9 будь-яких членів Ради Безпеки. Рішення про перегляд Статуту

ООН вступає в силу з ратифікації його 2/3 учасників конференції, включаючи всіх посто-

янних членів Ради Безпеки.

Застереження до міжнародного договору, їх юридичне значення. «-- попередня | наступна --» Підстави та правові наслідки недійсності міжнародних договорів.
загрузка...
© om.net.ua