загрузка...
загрузка...
На головну

Відповідальність міжнародних організацій

Ності.

Відповідальність за шкоду, заподіяну при здійсненні правомірної діяльності

Відповідальність за шкоду, заподіяну при здійсненні правомірної діяльності,

пов'язана з джерелом підвищеної небезпеки, з великим ступенем ризику (освоєння космосу,

використання атомної енергії). Такий різновид матеріальної відповідальності як

абсолютна (відповідальність без вини) виникає виключно на підставі між-

рідних договорів. На відміну від об'єктивної відповідальності абсолютна відповідальність

заснована на понятті ризику, створеного відповідною діяльністю, і являє со

бій відповідальність за збиток, що є результатом діяльності, не забороненої пра-

вом. Елементом такої відповідальності є збиток. Відсутні такі елементи, як

протиправність і вина.

Відповідно до Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну косміче-

ськими об'єктами, 1972 року народження збиток, заподіяний космічними об'єктами, включає:

збиток, завдана фізичним і юридичним особам, збиток, заподіяний будь-якого виду

59

майна. Збиток виникає при падінні космічного об'єкта на територію будь-якого

держави.

Згідно ст.11 Конвенції, що запускає, «несе абсолютну відповідальність

за виплату компенсації за шкоду, заподіяну його космічним об'єктом на поверхні

землі або повітряному судну в польоті ». Таку відповідальність несуть суб'єкти між-

рідного права, які зареєстрували запуск у Генерального секретаря ООН.

У Конвенції 1972 року питання про обсяг збитку викладено досить абстрактно: він устанав-

ється відповідно до міжнародного права і принципу справедливості. від-

ня шкоди здійснюється шляхом пред'явлення претензії. Якщо держава-відповідач

згідно з обсягом шкоди, то створюється комісія з претензій, до складу якої входять

представники 2 держав. Рішення Комісії щодо обсягу збитків є окон-

як надзвичайно.

Інший вид правомірної діяльності, яка може спричинити абсолютну відповідальність

ність, це діяльність, пов'язана з використанням атомної енергії.

Питання про відповідальність за ядерну шкоду в сучасному міжнародному праві реша-

ється своєрідним чином: тут, по суті, мова йде не про міжнародну відповідальність

держави, а про цивільно-правової відповідальності на основі національного законодав

тва, причому ці питання регулюються міжнародними угодами. ця відповідь-

відальність також відрізняється від звичайної цивільно-правової відповідальності. особенно-

сти полягають у тому, що

1) вона сконцентрована на одній особі - операторі ядерної установки. оператор соглас-

але Паризької конвенції 1960 року - це особа, яка призначена або визнане в цій якості

компетентним державним органом;

2) передбачена особлива система страхування оператора ядерної установки. сума стра-

ховкі вказується в національному законі. Якщо збиток перевищує суму страхування, то

інша частина може покриватися державою. Якщо держава не може відшкодувати

збиток, то відсутня сума задовольняється з фонду, який утворюють держави-

учасники відповідного міжнародного договору.

Міжнародно-правове регулювання питань відповідальності за ядерну шкоду:

1. Паризька конвенція про відповідальність перед третьою стороною в галузі ядерної

енергії 1960 року. Її учасниками є західноєвропейські країни.

2. Брюссельська додаткова конвенція про відповідальність за ядерну шкоду 1963

року і Протокол до неї 1982 року.

3. Брюссельська конвенція про відповідальність операторів морських ядерних суден, 1962

року.

4. Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 року, Про-

протоколом до неї 1997 року. Конвенція носить універсальний характер. Республіка Білорусь при-

з'єдналася в 1997 році.

5. Брюссельська конвенція про відповідальність за перевезення ядерних матеріалів на мор-

ських судах 1971 року.

6. Міжнародна конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1979 року і ряд ін.

Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права несуть відповідальність

за порушення міжнародних зобов'язань. В даний час немає єдиної конвенції, в ко

торою б регламентувався питання відповідальності міжнародних організацій. Але він

отримав свій відбиток у деяких міжнародних договорах (Віденської конвенції про громадян-

ської відповідальності за ядерну шкоду 1963 року - в тих випадках, коли міжнародні ор-

ганізації виступають в якості операторів ядерних установок або операторів ядерних су-

дов; в договорах про дослідження і використання космічного простору устанавлива-

ється відповідальність міжнародних організацій, що здійснюють космічну діяльність

ність, за шкоду, заподіяну цією діяльністю -Договір по космосу 1967 року, Конвенції

ція про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами

60

1972 року). Питання відповідальності міжнародних організацій вирішуються і в двусторон-

них угодах.

У 2002 році КМП ООН приступила до розробки Проекту статей про відповідальність між-

родного організацій. Перші 45 статей прийняті Редакційним комітетом КМП в 2007

році, решта 7 - в попередньому порядку в травні 2008 року.

Випадки виникнення відповідальності міжнародних організацій:

а) Відповідальність виникає з порушення ними міжнародних зобов'язань, витекаю-

щих з договорів та інших джерел міжнародного права.

б) Міжнародні організації несуть відповідальність за недотримання статутних поло

жень.

в) Відповідальність настає за порушення внутрішнього права організації її органами і

міжнародними посадовими особами. Наприклад, якщо Генеральний секретар порушив

правила прийому персоналу, то відповідальність несе міжнародна організація.

г) Організації несуть відповідальність за заподіяння шкоди своїми діями держава

ствам, іншим міжнародним організаціям та фізичним особам.

д) Міжнародна організація може нести відповідальність і з міжнародного частий-

ному праву, а також по внутрішньому праву держав. У цьому випадку відповідальність між-

дународной організації залежить від визнання її правоздатності на території держав-

ства на підставі установчого акту або угоди з державою про її штаб-квартирі

або представництві.

Проекти статей КМП застосовуються до міжнародної відповідальності міжнародної

організації за діяння, яке є протиправним за міжнародним правом (ст.1).

Проекти статей застосовуються також до міжнародної відповідальності держави за між-

родного-протиправне діяння міжнародної організації.

Питання про відповідальність міжнародної організації виникає в зв'язку з протидії

правних діяннями її органів і агентів (посадових осіб). Ще в 1999 році Між-

ний суд визначив, що ООН несе відповідальність за поведінку її органів або агентів

Види відповідальності міжнародних організацій: нематеріальна (сатисфакції, ро-

спуск організації), матеріальна (відшкодування збитків у формі реституції або компенсації

ції), цивільно-правова.

Надходжень. «-- попередня | наступна --» Поняття і види мирних засобів вирішення міжнародних суперечок
загрузка...
© om.net.ua