загрузка...
загрузка...
На головну

Ства, що виключають відповідальність

У гл. 1 ч. I Статей сформульовані 3 базові принципи міжнародно-правової від-

ності держав:

1) будь-яке міжнародно-протиправне діяння держави спричиняє між-

рідну відповідальність цієї держави (ст.1);

2) як міжнародно-протиправне діяння розглядається дія або бездіяльність,

яке може згідно з міжнародним правом присвоюватися державі, і яке перед-

являє собою порушення міжнародного зобов'язання цієї держави (ст.2);

3) діяння держави може бути кваліфіковане як міжнародно-протиправне

лише на підставі норм міжнародного права. На таку кваліфікацію не може впливати

то, що це діяння розглядається як правомірне згідно з внутрішнім правом держав

(Ст.3).

Відповідно до ст.2 одне з істотно важливих умов міжнародної відповідальності

ності держави полягає в можливості присвоєння йому тієї чи іншої поведінки по між-

родного права. Мета присвоєння - визначити, що мова йде про діяння держави. В

гл. 2 Статей визначаються умови, при яких таке привласнення виправдано, т. Е. Коли по-

ведення, що складається в якомусь дії або бездіяльності, серії дій або актів бездей-

ствия, має вважатися поведінкою цієї держави.

Згідно гл. II Статей держава несе відповідальність за дії його органів і

посадових осіб, які порушили міжнародне зобов'язання держави. держава

несе відповідальність за дії будь-яких своїх органів, незалежно від положення, яке

орган займає в системі держави, які функції він здійснює, чи є він орга

ном центральної влади або адміністративно-територіальної одиниці держави (ст.4).

Держава не несе відповідальності за дії юридичних і фізичних осіб. але як-

Чи буде встановлено, що фізична особа (група осіб) або юридична особа діяли

під керівництвом або контролем держави, або якщо зазначені особи фактично здій-

вали функції державної влади за відсутності або при неспроможності офи-

ціальних влади, то тоді поведінка особи або групи осіб розглядається як діяння держ-

ударства по міжнародному праву (ст.8,9).

Держава несе відповідальність за дії своїх органів і посадових осіб, навіть

якщо вони перевищують свої повноваження, встановлені національним законодавством (ст.7). Але якщо

офіційний орган держави, що не діючи в межах своєї компетенції, порушує його

міжнародне зобов'язання, держава не буде нести відповідальність.

Обставини, що виключають відповідальність держави:

1) Держава не буде нести відповідальність за протиправні діяння свого органу,

порушив міжнародне зобов'язання, що зачіпає інтереси іншої держави,

якщо ці діяння були вчинені з згоди цієї іншої держави (ст. 20 Проекту).

2) Держава не буде нести відповідальність за вчинення діяння, що порушує його

міжнародне зобов'язання, якщо воно стало контрзаходом (відповіддю) на пору-

ня міжнародного зобов'язання з боку іншої держави (ст. 22 Проекту, ст. 60

Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р).

3) Держава не несе відповідальності за вчинення діяння, що порушує його між-

народне зобов'язання, якщо порушення викликане появою непереборної сили, НЕ кон-

троліруемой державою - форс-мажор (ст. 23 Проекту).

4) Держава не несе відповідальності за дії особи, яка порушила міжнародне

зобов'язання, якщо дії цієї особи були зумовлені станом крайней необхідно-

сти, І порушення міжнародного зобов'язання було єдиним способом врятувати свою

життя або життя ввірених йому інших осіб (ст.24 Проекту).

5) Не допускаються посилання на стан необхідності як на підставу звільнення

від відповідальності, крім випадків коли діяння стало єдиним засобом захисту

істотних інтересів держав від великої і неминучої небезпеки і не завдало серйоз-

езного шкоди суттєвому інтересу держави (держав) або міжнародного з-

суспільства в цілому (ст.25 Проекту).

6) Якщо держава діє в межах самооборони відповідно до положень

Статуту ООН (ст.51), то протиправність його діянь виключається. Право на самооборону

виникає в разі, якщо на державу скоєно напад або здійснений акт агресії

(А не загроза), а також, якщо ці протиправні акти вчинені щодо іншого дер-

дарства, що знаходиться в договірних відносинах з ним (ст.21 Проекту).

Принципи та підстави міжнародно-правової відповідальності. обстоятель- «-- попередня | наступна --» Види і форми міжнародно-правової відповідальності.
загрузка...
© om.net.ua