загрузка...
загрузка...
На головну

Правовий статус державної території

під державною територією в доктрині міжнародного права розуміють гео-

графічні простору, на які поширюється суверенітет держави,

обмежені державним кордоном.

склад державної території складний. У неї входить сухопутна державної

ная територія, Т. Е. Поверхню землі, включаючи материкову частину, острівні образо-

вання і анклави, як частина території держави, повністю охоплену територією

іншої держави або держав. Водна державна територія - Це частина

гідросфери, що включає внутрішні води річок, озер, штучних водних об'єктів,

внутрішні морські води портів, бухт, внутрішніх заток, лиманів, естуарії, пролі-

вов і територіальне море. надра - Найважливіша складова державної терри-

торії. Глибинного межі поширення територіального верховенства держави

в сучасному міжнародному праві не існує. Повітряна державна тер

ритор (Державне повітряний простір) - це частина атмосфери до висоти

100-110 км. над рівнем моря, розташована над сухопутною і водною територією.

Однак чіткої норми про межі поділу повітряного і космічного простору в дей

ствующая договірному праві не міститься.

У законодавстві іноді виділяють митну територію держави. Крім

того, стосовно юрисдикції, і, зокрема, при визначенні дії норм пра-

ва даної держави в просторі, говорять про т. зв. умовної території держави

або квазітерріторіі, До якої відносяться території дипломатичних і консульських

представництв держави за кордоном; курсують під прапором держави граж-

данские річкові, морські та повітряні судна, якщо вони знаходяться у водах і повітряному

просторі своєї держави або у відкритому морі і повітряному просторі над

ним; військові кораблі і військові повітряні судна держави незалежно від їх місце-

ходіння; космічні кораблі, станції та інші космічні об'єкти держави; ка

білі і трубопроводи, прокладені у відкритому морі; технічні споруди на конті-

нентальном шельфі і в відкритому морі і деякі інші об'єкти.

Стосовно до державної території слід розрізняти кілька важливих

юридичних категорій, що стосуються здійснення державної влади: суверені-

тет, територіальне верховенство і юрисдикція держави. суверенітет - найбільш

широке поняття, що охоплює повноту і незалежність влади цієї держави

як всередині країни, так і в зовнішніх зносинах. Одна зі складових суверенітету -

територіальне верховенство, Передбачає пріоритетність, панування влади дер-

дарства щодо своєї території. Територіальне верховенство проявляється в

двох аспектах: здійсненні суверенної влади по відношенню до всіх осіб і об'єктів на

даної території (imperium) І верховному публічно-правовий володінні даної терри-

торіей (dominium). юрисдикція, Як дія влади державних органів, під-

деляется на законодавчу, виконавчу і судову.

Режим загального користування означає надання державам-учасницям дого-

злодія рівних прав на використання частини державної території. Наприклад, на ос

новании Паризького договору про Шпіцбергені 1920 р закріпив склався між-

родного звичай, визнається повний і абсолютний суверенітет Норвегії в отноше-

ванні даного архіпелагу, що включає більше тисячі малих островів і острів Ведмежий,

на умовах його мирного економічного і наукового освоєння з боку всіх держав-

дарств-учасників включаючи суверена при повній демілітаризації і нейтралізації ар-

хіпелага.

В даний час правомірними підставами і способами придбання і зраді

ня державної території визнаються здійснення права на самовизначення

народів, ефективна окупація нічийної території, цесія, аккреция, ад'юдікація і

ін.

Післявоєнна практика показує можливість зміни (відторгнення) Частини тер

торії держави, яка вчинила міжнародні злочини (зокрема агрес-

цю), як надзвичайної форми відповідальності.

Поняття і види територій в міжнародному праві. «-- попередня | наступна --» Правовий статус державних кордонів.
загрузка...
© om.net.ua