загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття і види територій в міжнародному праві

ПИТАННЯ ТЕРИТОРІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

ТЕМА

Інститут правового регулювання території в міжнародному праві - один з

найдавніших і до сих пір мають велике значення в підтримці міжнародного

миру і безпеки, розвитку міжнародного співробітництва та прогресу всього чоло

вечества.

На відміну від буденної мови, в міжнародному праві під «територією»(Лат. territorium)

розуміється частина географічного середовища, що включає сухопутну і водну

поверхню, надра, повітряний і космічний простір. Як синонім часто

використовується термін «простір».

Крім класифікації з точки зору географічної приналежності, в доктрині

прийнято розрізняти території виходячи з їх правового режиму (державна террито-

рія, міжнародна територія, територія зі змішаним правовим режимом).

на державну територію поширюється територіальне верховенство ка

кого-небудь держави. іноді виділяють державну територію міжнародно

го користування, До якої відносять міжнародні річки, міжнародні протоки і кана-

ли, деякі сухопутні території.

міжнародні території або міжнародні простору (terra communis) - це

географічні простору, на які не поширюється суверенітет жодного

держави, і чий правовий статус визначається договірним і звичайним международ-

вим правом. Міжнародна територія не підлягає національному присвоєнню, але

при цьому всі держави мають рівні права на його дослідження та використання в

своїх інтересах. Особливий правовий режим деяких міжнародних просторів напів-

чіл назву режиму «Спільної спадщини людства». Такий режим встановлюється на

договірній основі в відношенні об'єктів, що становлять особливу цінність для всього

людства. У чинному міжнародному праві, він закріплений в ст.136 Конвенції

ООН з морського права 1982 р за Районом (дном морів і океанів і їх надрами за пре-

справами національної юрисдикції); в ст.XI Договору про Місяць 1979 р за Місяцем та іншими

небесними тілами (але не за всім космічним простором). Подібний режим виник в

щодо Антарктики на основі системи Договору про Антарктику 1959 р Незважаючи на

конвенційне закріплення, даний принцип неоднозначно сприймається світовим

спільнотою. Так, найбільш розвинені країни, чиї можливості по експлуатації ресур-

сов об'єктів спільної спадщини людства обмежуються цим режимом, що не ратіфі-

царювати ні договір по Місяцю, ні Конвенцію ООН 1982 р в її початковій редакції.

До територій зі змішаним правовим режимом відносять морські простори, чий

режим визначається як міжнародним, так і національним правом прибережного гос

ударства.

Правонаступництво державної власності, державних боргів і дер- «-- попередня | наступна --» Правовий статус державної території.
загрузка...
© om.net.ua