загрузка...
загрузка...
На головну

Жавних боргів, державних архівів

Як об'єкт правонаступництва Віденська конвенція 1983 року визначає тільки «держ-

ударственную власність». Режим правонаступництва не поширюється на права і обов'яз-

зательства фізичних і юридичних осіб. Під державною власністю дер-

ства-попередника Конвенція розуміє майно, права та інтереси, які на мо-

мент правонаступництва належали згідно з внутрішнім правом держави-

попередника цій державі.

За загальним правилом перехід державної власності здійснюється без

компенсації, якщо інше не зацікавленими державами або не вирішене

відповідним міжнародним органом. Але є і особливості в залежності від

категорії правонаступництва держав.

Коли держави об'єднуються і тим самим утворюють одну державу-наступник, держ-

ударственная власність держав-попередників переходить до державі-

наступнику.

Для більш складних випадків Віденська конвенція в якості основного способу вирішення

проблем правонаступництва вказує взаємну угоду і лише в разі його відсутності

пропонує свої правила. Згідно з положеннями Конвенції правовий режим переходу дер-

ної власності ґрунтується на територіальному принципі в поєднанні з

принципом справедливості.

Державний борг визначено Віденською конвенцією 1983 роки як будь-яка фінансова

зобов'язання держави-попередниці стосовно іншої держави, міжнародним

рідний організації або будь-якого іншого суб'єкта міжнародного права, що виникло в соот-

повідно до міжнародного права.

Якщо нова держава виникає в результаті об'єднання кількох держав, дер-

дарчий борг держав-попередників переходить до держави-наступниці. (Ст.39

Віденської конвенції 1983 року).

При поділі держави або відокремлення частини території від держави та освіти

ванні на ній держави-наступника, а також коли відокремилася частина території об'едіня-

ється з іншою державою, перехід державного боргу держави-попередника

до держави-наступниці регулюється угодою між залученими в правонаступництво

сторонами. У разі відсутності такої угоди державний борг держави-

попередника переходить до держави-наступниці в справедливій частці з урахуванням, в част-

ності, майна, прав та інтересів, які переходять до держави-наступниці у зв'язку з

цим державним боргом. (Ст. Ст.37, 40, 41).

Коли держава-наступниця є новою незалежною державою (що виникли в

процесі деколонізації, в результаті реалізації права на самовизначення), то боргові

зобов'язання держави-попередниці не переходять до держави-наступниці. ст.38

Віденської конвенції передбачає можливість укладення іншого договору з урахуванням зв'язку

між цим держави-попередника, пов'язаних з його діяльністю на території,

що є об'єктом правонаступництва, та майном, правами і інтересами, які пере-

ходять до нової держави. Однак така угода не повинна завдавати шкоди прин-

пу невід'ємного суверенітету кожного народу над його багатствами і природними ресурса-

ми, і його здійснення не повинно підривати основ економічного добробуту нового

незалежної держави.

Згідно з Віденською конвенцією 1983 року державні архіви держави-

попередника означають сукупність документів будь-якої давнини і роду, вироблених

них або придбаних державою-попередником в ході його діяльності, які

на момент правонаступництва держав належали державі-попереднику згідно

з її внутрішнім законодавством і зберігалися нею безпосередньо або під його контролем як

архівів для різних цілей.

За загальним правилом перехід архівів не супроводжується компенсацією (ст.23).

Правонаступництво не стосується архівів, які знаходяться на території попередника, але

належать третій державі, згідно з внутрішнім правом держави-

попередника (ст.24).

Конвенція закріпила принцип збереження цілісності державних архівних фон-

дов (ст.25). При об'єднанні держав архіви переходять до об'єднаного державі.

Для всіх інших випадків встановлені практично спільні основні правила. частина архівів

держави-попередника, яка повинна знаходитися на території держави-

наступника в інтересах нормального управління її територією, переходить до цього преем-

нику. Переходить також частина архівів, що має безпосереднє відношення до території

наступника.

Попередник зобов'язаний надати наступнику відомості, що стосуються його права на тер

ритор, що визначають його межі, а також ті, які необхідні для з'ясування смис-

ла документів з переданого архіву.

Правонаступництво держав щодо державної власності, держава «-- попередня | наступна --» Правонаступництво державної власності, державних боргів і дер-
загрузка...
© om.net.ua