загрузка...
загрузка...
На головну

Менном міжнародному праві

Правосуб'єктність міжнародної спільноти як нова концепція в совре-

Питання про правосуб'єктність міжнародної спільноти держав - нова концепція в

сучасному міжнародному праві. Постановка цього питання викликана особливим характе-

ром сучасних міжнародних відносин (процес глобалізації, який носить все

мирний характер, веде до інтенсифікації взаємодії держав, до поглиблення їх

взаємозалежності).

Ця концепція має і юридичне обґрунтування. Існує ряд міжнародно

правових документів, що містять положення про те, що думка міжнародного сообще-

ства держав виступає як оцінний критерій законності поведінки держави, будь-

бій норми міжнародного права.

Так, Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р в ст.53 дає поняття

імперативної норми загального міжнародного права: така норма, відхилення від якої з

точки зору міжнародного співтовариства держав, неприпустимо. Така норма може

бути скасована або змінена тільки аналогічної нормою загального міжнародного права. Т. е.

міжнародне співтовариство має компетенцію створювати принципи і норми загального

міжнародного права, включаючи і ті, що визначають його правовий статус. тільки сообще-

ство, діючи як ціле, має право створювати і змінювати норми, які мають вищу юридич-

чеський силою - імперативні норми (jus cogens).

Проект статей про відповідальність держав, прийнятий Комісією міжнародного пра-

ва ООН і схвалений резолюцією ГА ООН в 2001 році, говорить про те, що потерпіла

держава може закликати до відповідальності іншу державу, якщо порушене орга

ництво є зобов'язанням щодо ... міжнародного співтовариства в цілому. В

Під час обговорення цього проекту в Комісії було висловлено думку про придбання сообще-

ством статусу «квазіпублічними-правової освіти».

Міжнародне співтовариство має згідно з міжнародним правом свою територію, на

яку поширюється його юрисдикція: космічний простір, дно Світового океа-

на.

Існує думка, що міжнародне співтовариство персоніфікується в ООН. це

найбільш універсальна організація (192 держави). Особливості цієї міжнародної

організації полягають у тому, що 1) принципи діяльності ООН є основними прин-

ципами міжнародного права і є обов'язковими для всіх держав, навіть не членів ООН, 2) в

структурі основних органів важливе місце належить Раді Безпеки, який має

право втрутитися в суперечку між державами, в т. ч. нечленами ООН і винести рекомендацій

ції про вирішення спору. Рада Безпеки може застосувати санкції щодо будь-

го держави, якщо вона вчинила міжнародний злочин. Отже, ООН ви-

ражает інтереси міжнародного співтовариства держав.

Інша думка полягає в тому, що міжнародне співтовариство паче не трактується лише

як сукупність держав, а розуміється набагато ширше - як спільноту всіх людей, жи

вущих на землі, як свого роду універсальна людська спільність. Звідси можливо

поява нових суб'єктів міжнародного права - індивідів, наділених, правда, поки

ще досить обмеженою правосуб'єктністю.

Проблема міжнародної правосуб'єктності індивідів. «-- попередня | наступна --» Визнання держав.
загрузка...
© om.net.ua