загрузка...
загрузка...
На головну

безпеки

Принципи, безпосередньо які стосуються підтримці міжнародного миру і

До принципам, які безпосередньо відносяться до підтримання міжнародного миру і

безпеки, відносяться: принцип незастосування сили і загрози силою в міжнародних від-

ношениях, принцип невтручання у внутрішні справи держав, принцип мирного раз-

рішення міжнародних суперечок, принцип територіальної цілісності держав, прин-

цип непорушності державних кордонів.

Всі члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в їхніх міжнародних від-

ношениях від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканність

ності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим обра-

зом, несумісним з цілями Об'єднаних Націй (п.4 ст.2 Статуту ООН).

Як випливає з формулювання ст.2 п.7 Статуту Організація не має права на «втручання

ство в справи, по суті входять у внутрішню компетенцію будь-якої держави, і не

вимагає від членів ООН надавати такі справи на дозвіл гаразд справжнього Вуста-

ва ».

Відповідно до принципу мирного вирішення міжнародних суперечок держави

повинні прагнути до якнайшвидшого і справедливого вирішення своїх міжнародних спо-

рів шляхом переговорів, обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового

розгляду, звернення до регіональних органів або угод чи іншими мирними

засобами за їх власним вибором. У пошуках врегулювання сторони повинні согла-

совиваются такі мирні засоби, які відповідали б обставинами і характером

спору. Приблизний перелік мирних способів вирішення суперечок міститься і в Статуті ООН

(Гл.VI).

Статут ООН забороняє загрозу силою або її застосування проти територіальної цілісності

ності (недоторканності) і політичної незалежності держав. заключний

акт НБСЄ 1975 року містить найбільш повну формулювання принципу територіальної

цілісності держав: «Держави-учасники будуть поважати територіальну цілісність

ність кожної з держав-учасників. Відповідно до цього вони будуть утримуватися

від будь-яких дій, несумісних з цілями і принципами Статуту ООН, проти територій-

альної цілісності, політичній незалежності або єдності будь-якого держави-

учасника і, зокрема, від будь-яких таких дій, що представляють собою застосування си

ли або загрозу силою. Держави-учасниці будуть, так само, утримуватися від то-

го, щоб перетворювати територію одна одної в об'єкт військової окупації або інших пря-

мих чи непрямих заходів застосування сили в порушення міжнародного права або в об'єкт

придбання за допомогою таких заходів або загрози їх здійснення. Ніяка окупація або

придбання такого роду не визнаватиметься законною ».

Принцип непорушності державних кордонів було сформульовано в Заключному

акті НБСЄ 1975 року: «Держави-учасниці розглядають як непорушні всі кордони

один одного, як і кордони всіх держав у Європі, і тому вони будуть утримуватися

Зараз і в майбутньому від будь-яких зазіхань на ці кордони ». Вони взяли на себе зобов'язання утримуватися

також від будь-яких вимог або дій, спрямованих на захоплення і узурпацію частини або

всій території будь-якої держави-учасниці. У той же час була передбачена можливість

ність зміни державних кордонів відповідно до міжнародного права, мирним

шляхом за домовленістю.

Ності і нормативне закріплення. «-- попередня | наступна --» Загальні принципи міжнародного співробітництва.
загрузка...
© om.net.ua