загрузка...
загрузка...
На головну

Основні тенденції в розвитку сучасного міжнародного права

Характеризуючи основні зміни, що відбуваються нині в міжнародному праві, а також

його роль в сучасних умовах, слід зазначити значне розширення об'єкта між-

родного-правового регулювання, поступове ослаблення принципу абсолютного суве-

ренітета держав, втрату міжнародним правом свого суто «міждержавного»,

«Міжурядової» характеру.

Основним напрямком розвитку міжнародного права є становлення права

міжнародного співтовариства. Це право характеризується, перш за все, тим, що пріоритетним

ної в ньому є функція забезпечення інтересів міжнародного співтовариства в цілому.

Одна з найбільш важливих особливостей права міжнародної спільноти є

твердження в ньому концепції спільної спадщини людства. Вона відноситься до простору

ствам і ресурсів, які за самою своєю природою не можуть перебувати під суверенітетом

тієї чи іншої держави. Концепція охоплює Світовий океан, глибоководне дно, Ан-

тарктіку, космос, атмосферу, навколишнє середовище в цілому. Ця концепція націлена на за-

печення інтересів не тільки нинішнього, а й майбутнього поколінь.

Інша концепція, характерна для права міжнародної спільноти, - концепція

стійкого (sustainable) розвитку. Вона полягає у встановленні нового міжнародного

правопорядку, який забезпечить соціальну справедливість всім народам. повинні учи

Тива інтереси прогресу як розвинених, так і країн, що розвиваються. Показово, що

ця концепція також націлена на захист інтересів не тільки нинішнього, а й майбутнього по-

поколінь.

Відбувається вдосконалення механізму реалізації норм міжнародного права, як

на інтернаціональному, так і на національному рівні. Істотно поглибилося взаємодій-

ність міжнародного і національного права, без чого неможливе нормальне функцио-

вання, як того, так і іншого. Знання міжнародного права стає все більш важливі

вим не тільки для тих, хто безпосередньо пов'язаний з міжнародними відносинами, а й

для тих, хто хоче орієнтуватися в світовій політиці та економіці, підприємців,

громадян і туристів. Норми міжнародного права стають частиною національної право-

виття системи, і знання його основ необхідно для захисту фізичними і юридичними ли

цами своїх прав всередині країни.

Разом з тим слід враховувати, що в якості найгострішої глобальної проблеми в совре-

сних міжнародних відносинах продовжує зберігатися існуюча величезна

диспропорція в економічному розвитку розвинених і слаборозвинених країн, що неиз-

бежно є джерелом локальних збройних конфліктів, міжнародного терорис-

ризма, транснаціональної організованої злочинності.

Поняття і функції сучасного міжнародного права. «-- попередня | наступна --» Виникнення міжнародного права та періодизація його історії.
загрузка...
© om.net.ua